Usluge / 3D lasersko skeniranje tunela

3D Tim

3D lasersko skeniranje tunela
OPIS

3D skeniranje je metrički precizna, neinvanzivna i nedestruktivna tehnika prikupljanja podataka o trenutnom stanju objekata i značajno doprinosi kvalitetnoj dokumentaciji tunelskih konstrukcija. Sa 3D skeniranjem se veoa brzo može dobiti 3D model tunela u obliku oblaka tačaka koji nam daje veoma precizne informacije o geometriji tumnela i daje nam podlogu na osnovu koje možemo vršiti kvalitetan monitoring.


3D model se kanije može koristiti za dobijanje poprečnih i podužnih presjeka temelja koji inženjerima služe kao 2D podloge.