Usluge / Kreiranje realističnih modela postojećih objekata

3D Tim

Kreiranje realističnih modela postojećih objekata
OPIS

Za kreiranje realističnog modela objekta koristi se kombinacija dvije metodologije, 3D lasersko skeniranje i fotogrametrija.


3D lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje podrazumijeva korišćenje 3D laserskih skenera za prikupljanje podataka sa lica mjesta. 3D skener daje informacije o udaljenosti tačaka koje se nalaze u njegovoj blizini. Osim informacije o udaljenosti tačaka, dobijaju se i informacije o njihovoj teksturi i boji. Na ovaj način se formira oblak tačaka „point cloud“ koji nam daje podatke o skeniranom prostoru. Tokom skeniranja, skener se pomjera na više pozicija da bi se lokacija skenirala iz više uglova. Ovako dobijeni pojedinačni „point cloud“ setovi se kasnije u odgovarajućem softveru spajaju kako bi se dobio jedinstven 3D model.


Fotogrametrija

Fotogrametrija koristi matematičke transformacije kako bi 2D informacije sa fotografije transformisala u 3D informacije. Potrebno je imati veliki broj fotografija objekta iz različitih uglova kako bi postojalo dovoljno 2D informacija da bi se uspješno generisao 3D model. Za razliku od 3D skeniranja, ovaj način kreiranja modela ne zahtijeva tako skupu opremu, daje bolju teksturu ali znatno manju preciznost. Uglavnom se koristi za manje projekte i projekte sa niskim budžetom.


Kombinacija ove dvije metode omogućava prevazilaženje njihovih pojedinačnih nedostataka i osigurava kreiranje metrički tačnog „digitalnog blizanca“ sa vjerno predstavljenim teksturama.