Proizvodi / ACO KerbDrain

ACO

ACO KerbDrain
OPIS

ACO KerbDrain® je sistem koji u jednom telu sublimira ivičnjak i kanal za odvodnjavanje, kako bi se što optimalnije moglo planirati odvodnjavanje sa ivičnih površina, parkinga, kružnih tokova, itd. Zahvaljujući materijalu polimer betonu, ACO KerbDrain® poseduje odlična svojstva otpornosti na koroziju, smrzavanje i hemikalije , što ga čini primenljivim i na najzahtevnijim mestima.


ACO KerbDrain®


Karakteristike proizvoda:

  • Sigurno i brzo odvodnjavanje sa puteva zahvaljujući bočnim otvorima poprečnog preseka 147 cm2/m
  • Monolitni način spajanja elemenata bez naknadnog bušenja
  • Klase opterećenja do D400
  • Višestruka primena zahvaljujući modularnom sistemu: radijalno polaganje, sabirna okna, revizije, arhitektonske barijere


ACO KerbDrain® sistem


ACO KerbDrain® predstavlja jednostavan i veoma efikasan sistem odvodnjavanja gradskih sredina, naročito kružnih tokova, autobuskih stanica i saobraćajnica sa pešačkim prelazima.

Sistem se sastoji od prefabrikovanih elemenata koji omogućavaju jednostavno izvođenje odvodnjavanja kružnog toka, nezavisno od veličine radijusa. Radijus je moguće izvesti i kao spoljašnji i kao unutrašnji ivičnjak, zavisno do nagiba kolovoza.


ACO KerbDrain®


ACO KerbDrain® sistem sadrži revizione elemente koji omogućavaju čišćenje i održavanje kanala, kao i sabirno okno kao vezu na kišnu kanalizaciju.

Takođe, sistem ACO KerbDrain® je maksimalno prilagođen autobuskim stajalištima i pešačkim prelazima, jer sadrži zakošene elemente koji omogućavaju neometani prelazak pešaka i invalidskih kolica.


Područja primene:

  • Prilazni putevi
  • Parking prostori
  • Gradske saobraćajnice
  • Kružne raskrsnice
  • Autobuske staniceACO KerbDrain®


ACO KerbDrain®