Proizvodi / ACO KerbDrain Road

ACO

ACO KerbDrain Road
OPIS

ACO KerbDrain Road® je 2 u 1 sistem, odnosno sjedinjuje ivičnjak i kanal za odvodnjavanje u jedno telo, i tako omogućuje optimalnije planiranje odvodnjavanja sa puteva i magistrala. Zahvaljujući materijalu polimer betonu, ACO KerbDrain Road® poseduje odlična svojstva otpornosti na koroziju, smrzavanje i hemikalije, što ga čini primenljivim i na najzahtevnijim mestima.


Karakteristike proizvoda:

 • Sigurno i brzo odvodnjavanje sa puteva zahvaljujući bočnim otvorima
 • Monolitni način spajanja elemenata bez naknadnog bušenja
 • Klase opterećenja do D400
 • Višestruka primena zahvaljujući modularnom sistemu


Prednosti proizvoda:

 • Ivičnjak i odvodnja u jednom
 • Nepotrebni ivičnjaci i spojnice
 • Ušteda vremena u ugradnji
 • Odvodnjavanje van puta
 • Integrisana zaptivka


ACO KerbDrain Road predstavlja jednostavan i veoma efikasan sistem odvodnjavanja puteva i magistrala. Sistem se sastoji od prefabrikovanih elemenata koji omogućavaju jednostavno izvođenje odvodnjavanja. Štedi i na građevinskom materijalu (nepotreban je betonski ivičnjak) i na vremenu ugradnje.


Područja primene:

 • Putevi
 • Magistrale
 • Auto-putevi


ACO KerbDrain Road sistem sadrži revizione elemente koji omogućavaju čišćenje i održavanje kanala, kao i sabirno okno kao vezu na kišnu kanalizaciju.VIDEO

ACO KerbDrain Road - sistem linijskog odvodnjavanja puteva