Proizvodi / ACO Combipoint PP

ACO

ACO Combipoint PP
OPIS

ACO Combipoint PP


ACO Combipoint PP sistem je kompletiran slivnim rešetkama MultiTop za klase opterećenja C250 i D400. Zahvaljujući inovativnoj modularnoj izradi moguće je izvesti slivnike sa tačnim položajem izliva prema situaciji na gradilištu. Korišćenjem ACO Combipoint PP ne moraju se izvoditi spojnice od maltera, koje često sa sobom donose skupe sanacije. Rasterećenje težine osigurava se teleskopskim principom spoja slivne rešetke i slivnika.


Karakteristike:

 • Modularni ulični PP slivnici s liveno gvozdenom rešetkom u dve dimenzije za srednje teški i teški saobraćaj
 • Elementi podesivi po visini, veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrisane EPDM zaptivke
 • Sistem podjednako raspoređuje dinamičko opterećenje
 • Brza i jednostavna ugradnja, usled male težine


ACO Ulični slivnici Combipoint PP -

Fleksibilan i lagan sistem odvodnjavanja puteva


ACO Combipoint PP - sistem


 • Lagan

Mala težina je prenost pri izgradnji sistema odvodnjavanja puta. Materijal polipropilen obezbeđuje uštedu, tako što značajno skraćuje vreme slaganja i uklapanja elemenata i pri tome ne zahteva mehanizaciju za prenošenje elemenata slivnika.

 • Maksimalno uklopiv

Kraći, duži, sa ili bez taložnika - svi željeni oblici slivnika mogu biti ostvareni brzo uz korišćenje Combipoint PP modularnog sistema. Logika je ista kao kod slaganja betonskih elemenata prema DIN 4052.

 • Okretan

Okrugli donji delovi se mogu rotirati oko svoje ose nezavisno od položaja gornjih elemenata i rešetke slivnika.

 • Pod nagibom

Veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu (moguće je ostvariti nagib i do 10%).

 • Teleskopsi

Optimalna visina za svaku komponentu omogućena je teleskopskom vezom elemenata.

 • Vododihtujući

Vodootpornost do 0,5 bara u skladu sa DIN4060, zahvaljujući integrisanoj EPDM zaptivci.