Proizvodi / ACO Q-Brake regulatori protoka

ACO

ACO Q-Brake regulatori protoka
OPIS

ACO Q-Brake regulatori protoka


ACO Q-Brake regulatori protoka su dizajnirani da regulišu protok prikupljene atmosferske vode pre ispuštanja u prirodni recipijent ili u kanalizacionu mrežu. U poređenju sa tradicionalnim sistemima za regulaciju protoka Q-Brake je manje podložan začepljenju i omogućava adekvatan protok čak i za nižu visinu vodenog stuba akumulacije.

Uz pomoć ACO Q-Brake kontrolora protoka moguće je korišćenje 4 do 6 puta veće površine poprečnog preseka otvora. ACO Q-Brake je dizajniran da reguliše protoke od 1 do 100 litara u sekundi.


Karakteristike:

  • Kontroliše protok pražnjenja u vodotokove ili kanalizacione mreže
  • Obezbeđuje predvidljivu kontrolu
  • Smanjuje rizik od blokade
  • Smanjuje potrebu za održavanjem
  • Otporan na koroziju
  • Jednostavna instalacija


ACO Q-Brake u radnom stanju

ACO Q-Brake sa otvorenim Bypass otvorom

Sa zadnje strane ACO Q-Brake sa otvorenim By-pass otvorom

ACO Q-Brake sa prednje straneDizajn vrtložnog kontrolora protoka se zasniva na principima mehanike fluida i prinudnog vrtloga koji omogućava regulaciju protoka bez ikakvih pokretnih delova.

ACO Q-Brake vrtlog koristi početnu visinu vodenog stuba u akumulaciji i oticaj kako bi generisao vrtlog unutar konstrukcije regulatora protoka. Voda je nakon toga puštena u predodređenom kontrolisanom proticaju, čime se sprečava poplavljivanje nizvodno.

Kabal od nerđajućeg čelika na By-pass vratima se koristi za njihovu kontrolu. U slučaju začepljenja, moguće je otvoriti vod za ispuštanje vode u slučaju nužde. Kada se nivo vode podigne do određenog nivoa, plovak će zatvoriti vrata By-pass voda i vratiće se originalno stanje u kome regulator funkcioniše.


ACO Q-Brake regulatori protoka - prikaz sistema

VIDEO

ACO Q-Brake Vortex