Proizvodi / Separator naftnih derivata - ACO Oleopator P-FST

ACO

Separator naftnih derivata - ACO Oleopator P-FST
OPIS

ACO Oleopator P separator naftnih derivata


ACO Oleopator P, separator naftnih derivata klase I, je projektovan za ugradnju u zemlju izvan objekata, za tretman otpadnih voda nastalih iz industrijskih procesa ili vodu sa površina gde može doći do pojave zauljenih čestica ili u svrhu zadržavanja prilikom prosipanja naftnih derivata radi zaštite okolnih površina.

U zavisnosti od klase nosivosti i nazivne veličine, ugradbena dubina ulivne cevi varira od 450 do 2000 mm. Separatori naftnih derivata se isporučuju sa poklopcima za klase nosivosti A15, B125 i D400 u skladu sa EN 124.


Prednosti proizvoda:

 • niska cena čišćenja i pražnjenja
 • garancija strukturne stabilnosti tela na 50 god
 • neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • koalescentni element se može čistiti
 • visoka efikasnost
 • sigurnost od uzgona
 • trajnost
 • izbor zapremine taložnika
 • podesiva visina poklopca
 • izbor nosivosti poklopca
 • pristup u skladu sa EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brzina ugradnje
 • jednostavna manipulacija
 • niski troškovi ugradnje
Oprema separatora:

 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od centrifugalno livenog polietilena
 • garancija strukturne stabilnosti na period od 50 GODINA
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«


Područje primene:

 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.