Proizvodi / Separator masti - ACO Lipumax G

ACO

Separator masti - ACO Lipumax G
OPIS


ACO Lipumax G napravljen je od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) izvanrednog materijala za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga ukombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.


Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokomotpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznostmaterijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.


Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protivtakozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.


Prednosti proizvoda:

 • niski transportni troškovi
 • laka manipulacija na gradilištu
 • dug životni vek
 • postojanost oblika
 • stabilnost materijala
 • niski troškovi održavanja
 • funkcionalna rešenja
 • velika sposobnost za zadovolji potrebe korisnika - jednostavno prilagođavanje (oblika, hemijskog sastava, temperaturne otpornosti, površina itd.)


ACO Lipumax G


Opis separatora:

 • ACO Lipumax G se sastoji od tela koje je otporno na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda sa integrisanim taložnikom, priključaka za uliv i izliv, nastavnog gornjeg elementa R 600/800 mm sa mirisnonepropusnim poklopcem sa natpisom "Separator".
 • ACO Lipumax G je vodonepropusan, poseduje sistem za nadvišenje, R 600/800 mm, sa gumenim dihtungom, koji je lako podesiv po visini. Uvodnica za signalni kabl alarmnog uređaja R50 mm je integrisana u zidu okna i omogućuje, u kombinaciji sa ACO PROTIGHT (opcija), jednostavnu ugradnju alarmnog senzora.
 • ACO Lipumax G je testiran na protok u skladu sa SRPS EN 1825-1, sa odobrenim rezultatima na LGA Landesgewerbeanstalt u Bavarskoj, Nemačka.
 • ACO Lipumax G je konstruisan za ugradnju u zemlju, ali se može ugrađivati i unutar objekata.