Proizvodi / Separator masti - ACO LipuSmart

ACO

Separator masti - ACO LipuSmart
OPIS

ACO LipuSmart


ACO LipuSmart predstavlja sledeću generaciju separatora za mast koji integriše separator masti, uzorkovanje, prepumpavanje i upravljački sistem celog uređaja u jedan proizvod.

Uređaj je kompaktan, a pozicija pumpe fleksibilna, što optimizuje prostor koji je potreban za njegovu ugradnju.


ACO LipuSmart


Opcija ubrizgavanja vazduha u separator i prepumpno postrojenje sprečava sloj masti da očvrsne u pneumatskoj cevi i uzrokuje blokade.


Neprijatni mirisi se izbegavaju zahvaljujući hidro-dinamičkom unutrašnjem čišćenju pomoću HP pumpe visokog pritiska od 150 bar-a.


Vertikalna rotirajuća orbitalna glava garantuje razbijanje i homogenizaciju sloja masti kao i čišćenje unutrašnjih zidova.


Senzori pritiska nadziru nivo separatora i postrojenja za prepumpavanje. Upravljačka jedinica postrojenja analizira oba senzora i pokazuje nivo punjenja sa centimetarskom preciznošću na ekranu. Ako je potrebno, pumpe se uključuju i isključuju ili se aktivira alarm za poplavu.


Kontrola rada preko aplikacije za mobilne uređaje i Bluetooth veze (GSM modul opciono).


ACO LipuSmart - Bluetooth


Pražnjenje je olakšano pomoću pumpe koja izbacuje sadržaj na nivo prizemlja.

Protok LipuSmart prepumpne stanice optimiziran je u saradnji sa Institutom za procesne mašine i postrojenja (IPAT) čime je osigurana optimalna efikasnost pumpi.


ACO LipuSmart P-0B


ACO LipuSmart OB

 • • Sa potpunim pražnjenjem:
 • • Osnovna verzija se prazni otvaranjem poklopaca
 • • Proširenje 1 prazni se direktno usisavanjem
 • • Delimično pražnjenje:
 • • Dodatni priručnik ili automatska verzijaACO LipuSmart P-0A


ACO LipuSmart OA


 • • Sa potpunim pražnjenjem:
 • • Ekstenzija 2 prazni se ručno unutrašnje čišćenje visokim pritiskom i opciono pumpom za pražnjenje bez mirisa
 • • Delimično pražnjenje:
 • • Dodatni priručnik ili automatska verzija


ACO LipuSmart P-0AP


ACO LipuSmart OAP


 • Sa potpunim pražnjenjem:
 • • Osnovna verzija se prazni otvaranjem poklopaca
 • • Proširenje 3 se prazni automatskim unutrašnjim čišćenjem visokim pritiskom i opciono pumpom za pražnjenje bez mirisa i daljinskim upravljačem
 • • Delimično pražnjenje:
 • • Dodatni priručnik ili automatska verzija
 • • Pogledajte uputstvo LipuSmart P-OAP