Proizvodi / Separator masti - ACO Lipator/Lipatomat separatori masti

ACO

Separator masti - ACO Lipator/Lipatomat separatori masti
OPIS


Separatori masti sa delimičnim pražnjenjem od nerđajućeg čelika


ACO Lipator separatori masti


Prednosti proizvoda:

  • svakodnevno automatsko pražnjenje
  • 90% ukupne zapremine se ne prazni, zbog čega su znatno smanjeni troškovi zbrinjavanja, kao i potrošnja sveže vode
  • nema taloženja masnoće, budući da se nataložene materije kratko zadržavaju u separatoru
  • moguće pražnjenje bez prekida rada, rad kuhinje ne zavisi od pražnjenja separatora
  • nije potrebno vozilo za pražnjenje – masnoća i ulje se sakupljaju u burad koja se menjaju kada se napune


Područje primene

Separator masti LIPATOR od nerđajućeg čelika 1.4301 ugrađuje se u objektu i u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja. Separator masti ima dva spojena bureta za zbrinjavanje (po izboru mogu biti sabirni spremnici) za mast i za mulj. U njima se materije sakupljaju putem manuelnog otvaranja ispusnih ventila.

Kada su puna, burad se jednostavno zamene praznim buradima. Ugradnja separatora masti (separator za delomično zbrinjavanje) se preporučuje svuda gde je separatore masti teško prazniti putem vozila za pražnjenje ili gde nije moguće prekidanje radnog procesa.


ACO Lipatomat separatori masti


Prednosti proizvoda:

  • 90% ukupne zapremine se ne prazni, zbog čega su znatno smanjeni troškovi zbrinjavanja, kao i potrošnja sveže vode
  • nema taloženja masnoće, budući da se nataložene materije kratko zadržavaju u separatoru
  • moguće pražnjenje bez prekida rada, rad kuhinje ne zavisi od pražnjenja separatora
  • nije potrebno vozilo za pražnjenje – masnoća i ulje se sakupljaju u burad koja se menjaju kada se napune


Područje primene

Separator masti LIPATOR od nerđajućeg čelika 1.4301 ugrađuje se u objektu i u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja. Separator masti ima dva spojena bureta za zbrinjavanje (po izboru mogu biti sabirni spremnici) za mast i za mulj. U njima se materije sakupljaju automatskim radom ispusnih ventila. Kada su puna, burad se jednostavno zamene praznim buradima. Ugradnja separatora masti (separator za delomično zbrinjavanje) se preporučuje svuda gde je separatore masti teško prazniti putem vozila za pražnjenje ili gde nije moguće prekidanje radnog procesa.