Proizvodi / ACO separatori teških metala

ACO

ACO separatori teških metala
OPIS

ACO separatori teških metala


ACO separatori teških metala su deo rešenja sistema za tretman površinskih voda i zaštitu životne sredine.


 • izrađen od armiranog betona
 • kompaktan dizajn
 • visoka efikasnost sedimentacije i filtracije
 • lako održavanje
 • namenjen za odvodnjavanje velikih površina


ACO HMS - direktno ispuštanje

ACO separatori teških metala - direktno ispuštanje

 • visok kapacitet sedimentacije i filtracije
 • sistem tretmana u dve faze
 • visok kapacitet izliva
 • sistem siguran od zagušenja
 • lagan za održavanje
 • uliv i izliv u istom nivouACO HMS - infiltracija

ACO separatori teških metala - infiltracija

 • visok kapacitet sedimentacije i filtracije
 • visok kapacitet izliva
 • predtretman za infiltracijske sisteme
 • visoka radna stabilnost i niski troškovi održavanja
 • Uliv i izliv u istom nivou


ACO HMS - odvodnja velikih krovnih površina

ACO separatori teških metala - odvodnja velikih krovnih površina

 • visok kapacitet sedimentacije i filtracije
 • kompaktan dizajn
 • lagan za održavanje
 • lako se priključuje na postojeći sistem odvodnja krovaACO HMS - odvodnja krovnih površina

ACO separatori teških metala - odvodnja krovnih površina

 • visok kapacitet sedimentacije i filtracije
 • kompaktan dizajn
 • lagan za održavanje
 • brza ugradnja zahvaljujući sistemu prefabrikovanih elemenata