Proizvodi / ACO Sedismart C

ACO

ACO Sedismart C
OPIS


Prednosti proizvoda:
  • u skladu sa zahtjevima ispitivanja kvaliteta prema RAL-GZ 693 uvjerenje o kvalitetu sistema separatora
  • u skladu sa DWA-M 153 tip D24
  • specijalna unutrašnja struktura za optimalno taloženje
  • kompaktan dizajn


ACO Sedismart C


Opis proizvoda:

  • izrađen od armiranog betona
  • monolitan, okrugli tank
  • priključci prema DIN 19534/19537 sa patentiranim plastičnim uloškom kružnog dizajna koji generiše rotaciono kretanje kontaminirane vode uzrokujući da fine čestice padaju na dno šahta
  • poklopac šahta prema BAS EN 124 klasa B125/D400


Područje primene:

  • za sprečavanje zamuljenja sistema infiltracije i kišnih kolektora
  • poboljšano taloženje mulja ispred separatora