Proizvodi / ACO Therm svetlosna okna

ACO

ACO Therm svetlosna okna
OPIS

ACO Therm svetlosna okna


ACO Therm svetlosna okna omogućavaju potpuno novi koncept u uređenju podrumskih prostorija. Zahvaljujući svojoj strukturi, beloj boji i priključku za vezivanje odvodne cevi, ovi proizvodi pružaju podrumskim prostorijama sigurnost, dovoljnu količinu svetlosti i lako održavanje, dok različite varijante pokrivnih rešetki omogućavaju prelazak pešaka ili vozila preko svetlosnog okna.


Karakteristike:

  • Visoka refleksija svetlosti u unutrašnji prostor
  • Naknadno povišenje visine uz pomoć elemenata za nadvišenje
  • Odvođenje padavina putem sifonskog odvoda sa hvatačem lišća
  • Visoka otpornost i strukturna stabilnost elemenata

Set za montažuSifon, sifon sa zaštitom od povratnog toka, zaštitno staklo