Proizvodi / ACO MULI-UF prepumpni uređaji za fekalne vode - za ugradnju u pod

ACO

ACO MULI-UF prepumpni uređaji za fekalne vode - za ugradnju u pod
OPIS

ACO MULI UF prepumpni uređaji su male prepumpne stanice za ugradnju u pod, za fekalne otpadne vode sa jednom pumpom sa seckalicom. Na sabirni rezervoar mogu se priključiti ulivne cevi iz tri smera, a revizioni poklopac je podesiv po visini.


ACO Muli-Uf prepumpni uređaji


Prednosti proizvoda

  • korisna zapremina sabirnog rezervoara 27 l
  • 3 priključka uliva
  • jednostavna montaža/demontaža pumpe
  • podni odvod integrisan u poklopac uređaja


Područja primene

  • porodične kuće
  • podrumski stanovi


sabirni rezervoar od polietilena

- 2 veličine rezervoara

- 3 priključka uliva DN100

- 1 priključak ventilacije DN50

- 1 priključak za kablove DN50


pneumatsko upravljanje sa 10 m kabla


revizioni poklopac za ispunu keramikom

- Klasa opterećenja K3

- veličina 330×250 mm

- podesiv po visini

- integrisani sifonirani slivnik


potisni priključak

- DN50-40 R5/4“sa integrisanom nepovratnom klapnom iz cevi PVC-U EN ISO 15493


pumpa sa seckalicom smeštena u posebnoj komori