Proizvodi / ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke

ACO

ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke
OPIS

ACO MultiTop® Bituplan slivne rešetke dizajnirane su za klase opterećenja D400 prema SRPS EN 124, osiguravaju dug vek trajanja, jednostavno rukovanje i jednostavno održavanje. Ove rešetke koriste dokazanu Bituplan tehnologiju - ugradnja utiskanjem direktno u asfalt čineći rešetke u ravni sa podlogom. Ova tehnologija takođe omogućava ekonomičnu ugradnju asfalta skroz do ivičnjaka.
Karakteristike:
 • Okvir i rešetka od livenog gvožđa
 • Veličina rešetki 500x500
 • Mogućnost korišćenja kofe za otpatke prema DIN 4052-4
 • Za ugradnju u asfaltne površine
 • Višefunkcionalna dvostruka šarka
 • Bez buke uz pomoć PEWEPREN uložaka u ramu
 • Zaključavanje bez vijaka
 • Klasa opterećenja D400


ACO Multitop Bituplan slivne rešetke

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke koriste proverenu Bituplan tehnologiju ugradnje - utiskuju se direktno u asfalt u nivou kolovoza. Rešetka je metodom ugradnje utiskivanjem postavlja idealno nivelisana u kolovozu što ima za posledicu da u saobraćajnicama više ne postoji razlika u nivou, koja je uzrok buke i propadanja okolnih površina pri prolasku vozila. Ovo rešenje je ekonomično s obzirom da nije potrebno često vršiti rekonstrukcije.

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke nemaju direktan kontakt sa telom slivnika. Saobraćajna opterećenja su skoro potpuno preusmerena van okvira slivnika, a telo slivnika je rasterećeno tako da nema pojave udarnog opterećenja na slivnik i prenosa sile na konstrukciju.
ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke su dostupne u dve verzije kako bi se zadovoljili različiti zahtevi ugradnje:

 • Sa flanšom sa dve strane
 • Sa flanšom sa četiri strane

Takođe, dostupne su rešetke Aqua Plus dizajn, sa širokim hidraulički optimizovanim prorezima, koje minimizira zagušenje i pogodne su za hidraulički zahtevna područja sa velikom količinom prljavštine zbog lišća, zelenog i drugog otpada.

Područja primjene

 • Saobraćajnice
 • Pešačke površine
 • Područja sa velikom količinom prljavštine usled lišća, zelenog i drugog otpada (za AquaPlus dizajn)


ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke:

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke - flanša sa 2 strane

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke - flanša sa 4 strane

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke AquaPlus dizajn - flanša sa 2 strane

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke AquaPlus dizajn - flanša sa 4 strane