Šta je štukatura

Uprkos drevnom porijeklu štukatura do danas nije izgubila na važnosti i aktuelnosti. U nastavku pročitajte šta je štukatura, kako se koristila kroz istoriju i kako se upotreba štukature u enterijeru danas prilagodila savremenim materijalima i tehnologijama.

Štukatura ili štuko je termin koji ima dva značenja - štukatura kao materijal i štukatura kao tehnika izrade.


Štukatura kao materijal obuhvata smješu gašenog kreča, mermernog praha i štamparske krede u prahu koja se koristi za izradu reljefnih ornamenata (ukrasa) na zidovima i plafonima, a obuhvata i ukrase koji su napravljeni od takve mješavine.


Štukatura kao tehnika izrade ili štuko dekoracija je ukrašavanje površina zidova, stubova i plafona najčešče ornamentalno, ali i figuralno ukrašenom štukaturom.


Štukatura kroz istoriju

Gotove sve graditeljske tradicije u istoriji čovječanstva koristile su štuko dekoracije. Vrhunac svog razvoja štukatura je doživjela u periodu baroka i rokokoa, kroz različite dekorativne forme. Popularnost održava i kroz istorizujuće stilove kao i za vrijeme secesije kada sa pojavom nove umjetvosti njena upotreba opada.


Prve znake upotrebe štukature pronalazimo u starom vijeku. Stari Krićani, Egipćani i Etrurci izrađivali su dekorativne reljefe od štuka, dok se u rimskoj arhitekturi štukom ukrašavaju spoljašnje površine građevina, a naročito svodovi.


Upotreba štuka se nastavila i tokom ranog srednjeg vijeka, da bi u završnom periodu razdoblja nastala neka od remek djela romaničke plastike.

Štukatura na plafonu bazlike Sotterranea di Porta Maggiore u Rimu, 1. vijek p.n.e.

U novom vijeku dolazi do primjene velike dekoracije u štukaturi uglavnom zaslugom Đovanija da Udine koji u Rimu radi inspirisan tada otkrivenim groteskama u antičkim podzemnim prostorijama. Arhitektonski štuko ukrasi u 16.v često poprimaju karakter čiste skulpture. Oblikuju se velike pojedinačne figure, grupe figura i medaljoni. U 18. vijeku preovlađuju bogate kompozicije sitnijih ornamentalnih ukrasa u duhu rokokoa.


U savremenom dobu arhitektonske forme se pojednostavljuju i oslobođaju ornamenta i dekora. Štukatura gubi na značaju, ali ostaje u primjeni do danas doživjevši savremenu transformaciju.

Štukatura na plafonu hotela Soubise u Paizu, 18. vijek

Štukatura danas

Danas se štuko dekoracija izvodi od gipsa, stiropora ili najčešće od poliuretana. Poliuretan je svojim kvalitetom i cijenom učinio štukaturu široko pristupačnom. Osim toga karakteriše je mala težine što olakšava montažu, otpornost na vlagu, temperaturne promjene i jednostvano održavanje.

U ponudi se može naći veliki broj različitih gotovih elemenata: vijenci, frizovi, lajsne, pilastri, rozete, kesoni, a razvoj tehnologija omugućio je jednostavniju prozvodnju kalupa za izradu unikatnih štukatura po sopstvenom dzajnu.


27.02.2023. Gradnja


# dekoracija # enterijer # štukatura # štuko

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!