Raspisan Javni poziv za uređenje Trga Balšića sa podzemnom garažom

izvor: podgorica.me

Glavni grad Podgorica raspisao je javni poziv za izbor projektanta idejnog rješenja i Glavnog projekta podzemne garaže sa uređenjem Trga Balšića sa pijacom u Ulici Balšića.

izvor: podgorica.me

Riječ je o projektu na koji građani dugo čekaju, a čija realizacija će donijeti sasvim novi život centru grada, te doprinijeti rasterećenju saobraćaja.

izvor: podgorica.me

Imajući u vidu planiranu namjenu trga i njegovu specifičnu istorijsku funkciju, planirana je prenamjena postojećeg parkirališta u gradski trg namijenjen prvenstveno pješacima i djelimično natkriven prostor koji bi se koristio u određenim intervalima za gradsku pijacu – tržnicu, a u drugim kao lijepi prostor za kulturna dešavanja u centru Podgorice.

izvor: podgorica.me

Po obodu trga planirane su otvorene terase – bašte kafea i restorana i ostalih ugostiteljskih objekta. Sa druge strane, saobraćaj u mirovanju će se preusmjeriti u podzemnu garažu ispod novoformiranog trga u dva ili tri nivoa. 

izvor: podgorica.me

Ulaz u podzemnu garažu potrebno je planirati iz pravca ulice Novaka Miloševa, a izlaz iz garaže u pravcu ulice Miljana Vukova. Saobraćajno rješenje će u velikoj mjeri odrediti način korišćenja predmetnog prostora i isto će na siguran i racionalan način biti integirisano sa kontaktnim zonama. Projektantu se daju na uvid idejna rješenja, odnosno glavni projekti rekonstrukcije ulica Miljana Vukova i Balšića, u cilju inkorporiranja saobraćajnih rješenja.

Procijenjena vrijednost pomenute nabavke je 44.579,20 eura sa PDV-om, a rok za prijavu na javni poziv je 15 dana. 


izvor: PG BIRO_podgorica.me


21.03.2023. Gradnja


# Glavni grad Podgorica # javni poziv # uredjenje trga

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!