Tipovi kolovoznih zastora

Kolovozni zastor je vrsta tvrde podloge napravljene od izdržljivog površinskog materijala položenog na površinu koja je namijenjena za kretanje vozila ili pješaka. Njegova osnovna namjena je da prenese opterećenje vozila i ljudi na tlo kroz različite slojeve koji ga čine.

Postoje dvije vrste, fleksibilni i kruti, pri čemu je ova podjela izvršena na osnovu projektantskog rješenja. Razlika između fleksibilnih i krutih zastora se zasniva na načinu na koji su opterećenja prenose na podlogu, tj. tlo.

Fleksibilni zastor, izvor: dailycivil.com

 • Fleksibilni kolovozni zastorFleksibilni zastor je onaj koji se sastoji od mješavine asfaltnog ili bitumenskog materijala i agregata postavljenih na sloj zbijenog zrnastog materijala odgovarajućeg kvaliteta u slojevima preko podloge. Vodom vezani makadamski putevi i putevi sa stabilizovanim tlom sa ili bez asfaltnih obloga primjeri su fleksibilnih zastora. Rješenje ovog tipa kolovoznog zastora se zasniva na principu da se za opterećenje bilo koje veličine intenzitet opterećenja smanjuje kako se opterećenje prenosi naniže zahvaljujući širenju na sve veću površinu. Opterećenje sa površine kolovoza se prenosi dovoljno duboko u tlo kroz uzastopne slojeve zrnastog materijala.

To znači da za fleksibilne zastoree može postojati stepenovanje u kvalitetu upotrebljenih materijala. Materijali visokog stepena čvrstoće se koriste na površini ili blizu površine. Čvrstoća podloge prvenstveno utiče na debljinu fleksibilnog zastora.

Slojevi fleksibilnog zastora, izvor AZoM

 • Kruti kolovozni zastor


Kruti kolovozni zastor se izvodi od cementnog betona ili armiranobetonskih ploča. Putevi od fugovanog betona spadaju u kategoriju polukrutih kolovoznih zastora. Projektovanje krutog zastora se zasniva na obezbjeđivanju konstrukcijske cementno-betonske ploče dovoljne čvrstoće da izdrži opterećenja od saobraćaja. Kruti zastor ima krutost i visok modul elastičnosti za raspodjelu opterećenja na relativno široku površinu tla.

Manje varijacije u čvrstoći podloge imaju mali uticaj na strukturni kapacitet krutog zastora. U projektovanju takvog, čvrstoća betona na savijanje je glavni faktor, a ne čvrstoća podloge. Zbog ove osobine, kada se podloga spusti ispod krutog zastora, betonska ploča je u stanju da premosti lokalne lomove i područja neadekvatne potpore u podlozi kolovoza zbog djelovanja betonske ploče.

Krutu kolovozni zastor, Izvor: dailycivil.com

Razlika između fleksibilnog i krutog kolovoznog zastora


Svojstva fleksibilnog kolovoza


 • Sastoji se od niza slojeva od najkvalitetnijih materijala koji su smješteni na ili blizu površine kolovoza.
 • Odražava deformacije podloge i naknadno nanijetih slojeva na površini.
 • Njegova stabilnost zavisi od međusobnog blokiranja agregata, trenja čestica i kohezije.
 • Na dizajn kolovoza uvelike utiče čvrstoća podloge.
 • Funkcioniše na način raspodjele opterećenja kroz slojeve komponenti.
 • Varijacije temperature zbog promjene atmosferskih uslova ne stvara naprezanja.
 • Ima svojstvo samiscjeljenja deformacija nastalih usljed djelovanja opterećenja od velikih točkova.

Razlika izmedju fleksibilnog i krutog kolovoznog zastora, izvor: Britannica

Svojstva krutog kolovoza


 • Sastoji se od jednoslojne portland cementne betonske ploče koja ima relativno visoku čvrstoću na savijanje.
 • U stanju je da premosti lokalne deformacije/lomove
 • Njegovu strukturnu čvrstoću osigurava sama kolovozna ploča.
 • Čvrstoća betona na savijanje je glavni faktor za dizajn.
 • Raspoređuje opterećenje na široku površinu podloge zbog svoje krutosti i visokog modula elastičnosti.
 • Promjene temperature uzrokuju velika naprezanja u krutim kolovozima.
 • Deformacije nastale uslljed većih optereženja od točkova nisu nadoknadive, odnosno slijeganja su trajna.
Crta Pročitajte još

  Ferok, ekološki materijal čvršći i fleksibilniji od betona

  Prednosti i mane puteva od reciklirane plastike

  Put od reciklirane plastike za pametne gradove11.04.2023. Gradnja


# autoput # betonska ploča # kolovoz # kolovozni zastor # ploča # portland cement # putevi

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!