Nagrađeni stambeni blok sa javnim sadržajima

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Arhitektonski studio Carbajo Barrios projektovao je stambeni kompleks od tri zgrade sa 125 stambenih jedinica, sa parking mjestima i ostavama, u hiljadugodišnjem gradu Santiago de Compostela, na sjeverozapadu Iberijskog poluostrva, i sadašnjem glavnom gradu Galicije. Projekt je nedavno nagrađen u kategoriji novih stambenih zgrada nagradom COAG 2023.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Kompleks je izgrađen na zemljištu koje je od 1873. do 1943. godine zauzimala željeznička stanica Cornes, čiji su glavni objekti obnovljeni i prenamjenjeni u smještajne objekte. U staroj stanici nalazila se prva željeznička linija u Galiciji, između Santiago de Compostela i Carril. Kao dopuna stambenim zgradama, postoji slobodan prostor za javnu upotrebu i tri natkrivena društvena prostora: dječja soba, teretana i trpezarija.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Prijedlog Carbajoa Barriosa pozicionira tri zgrade na način da imaju najbolju orijentaciju i pogled na obližnje parkove, stvarajući zanimljivu sliku koju čine tri linearna bloka od šest spratova i dva međuprostora namijenjena zajednici.

Zahvaljujući ovom jednostavnom, ali inteligentnom rasporedu, stambene jedinice krasi puno prirodnog svjetla otvorenog prema vanjskom prostoru koji je omeđen betonskom rešetkom koja okružuje kompleks, koja se ponaša kao sjajni brisolej i filter, zasjenjujući i skrivajući moguće poglede između susjednih zgrada. Anvelopa zgrada se bazira na elementu obojenog betona, dimenzija u poprečnom presjeku 20x20 centimetara.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Ulice su planirane u direktnoj vezi sa prizemnim etažama, a zbog morfologije terena su rascjepkane na dva nivoa i vezane za konfiguraciju zelenog koridora, koji stvara ekološki pristupni put i koji se nadovezuje vizuelno i fizički sa parkovima koji se nalaze u naselju.

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Fotografija: Luis Diaz Diaz

Crta Pročitajte još

  Nagradjeni glazirani stambeni blokovi

  Stambeni blok zasnovan na tradiciji žaluzina

  4 bloka za prijatno stanovanje

  Monolit boje šampanjca

  Mentalna ustanova (Video)

  Primjena pigmentisanog betona u arhitekturi

  Nagradjena crkvena kapela od zlatnog betona i prirodne svjetlosti13.04.2023. Gradnja


# nagrada # park # pigmentisani beton # stambena zgrada # stambeni blok

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!