Opština Kolašin raspisala tender za gradnju vrijedan preko 1,5 milion eura

Foto: nraatelier.me

Opština Kolašin raspisala je tender za izgradnju objekata sportske zone, faza 1 i faza 2. Procijenjena vrijednost radova je 1.393.388,43 EUR , ili 1.686.000,00 EUR sa uračunatim PDV-om.

Predmet nabavke će se realizovati po revidovanom glavnom projektu koji je izradio projektant: „ NRA ATELIER“ d.o.o., Podgorica, ovlašćeni inženjer koji rukovidi izradom tehničke dokumentacije u cjelini: Nikola Radović, dipl.sci.arh. a revidovao revident: „ARHINGinženjering“ d.o.o., Podgorica, vodeći vršilac revizije: Rifat Alihodžić, dipl.ing.arh. Glavni projekat izgradnje objekata sportske zone nalazi se web site Opštine Kolašin.

Foto: nraatelier.me

Datum objave tendera je 12.05.2023. u 19h, ponude se dostavljaju najkasnije do 12.06.2023. do 10h,a poslednji rok za donošenje odluke je 11.08.2023. do 14h.


Ovlašćeno lice naručioca: Vladimir Martinović

Službenik za javne nabavke: Dušan Šćepanović

Komisija za sprovođenje javne nabavke:

Ljiljana Rakočević (OPŠTINA KOLAŠIN) Predsjednik evaluacione komisije

Lidija Lašić (OPŠTINA KOLAŠIN) Član evaluacione komisije

Rina Ivančević (OPŠTINA KOLAŠIN) Član evaluacione komisije

Tatjana Grujić (OPŠTINA KOLAŠIN) Član evaluacione komisije

Dušan Šćepanović (OPŠTINA KOLAŠIN) Član evaluacione komisije

Foto: nraatelier.me

Prema ranijim najavama, u okviru sportske zone gradiće se segmenti A i B koji su međusobno odvojeni pješačkim stazama. Ukupna površina parcele na kojoj će se graditi sporstka zona je 77.305 m2,dok će pod objektima biti oko 7.730 m2


Kompleks će se graditi na lokaciji pored šetališta na Tari, u okviru DUP Sportska zona.

Foto: nraatelier.me

Segment A obuhvata četiri terena za košarku i četiri terena za odbojku - od čega su dva za odbojku na pijesku. Ovaj segment podrazumijeva i sve prateće sadržaje koje će imati tereni - pomoćni objekti i tribine, te amfiteatar.


U okviru Segmenta B gradiće se teren za fudbal sa atletskom stazom i tribinama, kao i tereni za mali fudbal, sve sa pratećim sadržajima, odnosno pomoćnim objektima i tribinama. Kompleks će imati i teniske terene i vještčko jezero.

Foto: nraatelier.me

Gradiće se i amfitetatar koji ima za cilj da omogući višenamjensko korišćenje prostora, čineći ga mjestom okupljanja, realizacije različitih javnih manifetsacija i aktivnosti (koncerata na otvorenom).


Svi tereni namijenjeni su za rekreativne i grupne treninge. Izuzetak je atletski stadion koji ima takmičarski karakter.


Izvor: cejn.gov.me

Izvor: facebook.com (Kolašinska medijska riječ)


19.05.2023. Gradnja


# atletski stadion Kolašin # DUP Sportska zona # sportska zona Kolašin # sportski objekti # sportski stadion

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!