Šta je parna brana i gdje se koristi

Parna brana je specijalno napravljena folija koja sprečava prolazak vodene pare iz unutrašnjosti objekta u termoizolaciju. Parna brana je obično dio krovne konstrukcije, mada se može naći i u zidovima, kada oni imaju termoizolaciju sa unutrašnje strane objekta.

Parna brana se postavlja izmedju termoizolacije i unutrašnjosti objekta. Posebno je važna kada se sa spoljašnje strane nalazi beton jer on ne propušta vodenu paru. U ovom slučaju bi se sva vodena para zadržala u termoizolaciji, a ona bi usled nemogućnosti sušenja, izgubila svoja svojstva i prestala da obavlja prvobitnu funkciju.

Da bi bila maksimalno efikasna, parna brana se mora veoma kvalitetno postaviti. Svi detalji moraju biti precizno obrađeni i parna brana mora biti postavljena tako da se pokriju sve šupljine koje bi mogle omogućiti prolaz vodenoj pari.


06.02.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # parna brana # termoizolacija # zaštita termoizolacije

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!