Osmospratni stambeno-poslovni kompleks pored Vezirovog mosta

© AIM STUDIO

U Podgorici, na obali Morače, u neposrednoj blizini Spomenika prirode Park šuma Gorica, planirana je izgradnja luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa čije idejno rješenje je izradio arhitektonski studio AIM. Planirana spratnost objekta je P+8 dok njegova ukupna površina iznosi 13906m2.

© AIM STUDIO

Parcela na kojoj će se kompleks graditi, karakterišu kontaktne zone, velike vrijednosti, sa nekoliko značajnih gradskih tačaka. Sa sjeverne strane, parcela se graniči sa zaštićenim područjem Spomenik prirode „Park šuma Gorica” dok se na udaljenosti od 300m, sa istočne strane , nalazi Spomenik Partizanu-borcu i veza sa šetalištem do kojih je moguće doći pješačkom stazom. Parcelu od rijeke dijeli Ulica Vaka Đurovića za koju je planirano proširenje u bulevar. Na maloj udaljenosti, sa sjeverozapadne strane, nalazi se Vezirov most dok se sa južne strane parcele pružaju nesmetane vizure na most Milenijum i rijeku Moraču.

© AIM STUDIO

Objekat obuhvata sljedeće namjene: trgovina (tržnica sa pratećim sadržajima), poslovanje (business centar), luksuzno stanovanje, prateći sadržaji uz luksuzno stanovanje (bazen sa terasom, spa centar, bar sa terasom, kreativna dječija radionica, beauty salon), kao i višeetažna garaža.


© AIM STUDIO

Na prizemlju se nalazi glavni pješački ulaz sa lobijem. Glavni kolski prilaz je organizovan sa ulice Vaka Đurovića. Namjena prizemlja objekta je trgovina a njegov najveći dio zauzima tržnica, dok u zadnjem dijelu, ka garaži, su organizovani prateći sadržaji. Na prvom i drugom spratu (u zoni orijentisanoj ka ulici) organizovani su poslovni prostori/ business centar. Na drugom spratu je predviđen drugi (opcioni) pješački prilaz objektu preko kojeg se pristupa gornjem lobiju. U središtu kompleksa planiran je ozelenjeni trg. Na južnoj strani je projektovan spa i wellness centar koji ima vezu sa otvorenim bazenom sa terasom dok je na sjevernoj strani pozicionirana dječija zona kao i beauty salon.

© AIM STUDIO

Na visočijim etažama (od 3. do 8.) nalaze se stanovi, od jednosobnih do petosobnih . Niže etaže su uglavnom rezervisane su za manje stanove, dok sa spratnošću raste i ekskluzivitet stanovanja. Apratmani su organizovani oko 3 vertikalna jezgra (svako jezgro sa po dva lifta i stepeništem). U zadnjem dijelu parcele je projektovana ukopana višeetažna garaža na 3 nivoa, koja opslužuje čitav kompleks.

© AIM STUDIO

Objekat ima razuđenu terasastu formu sa kaskadnim povlačenjem spratova – od nižih ka visočijim, sa horizontalnim krovnim ravnima prekrivenih obilnim zelenim površinama. Primarnu formu objekta čine horizontale - konzolno prepuštene velike terase sa žardinjerama, koje se kaskadno povlače. Kako arhitekte objašnjavaju, ovakav pristup u projektovanju obezbijedio je da svaki stan u objektu (a naročito stanovi na najboljim pozicijima) imaju komfor koji više naliči individualnom stavnovanju u kući sa vrtom, nego zajedničkom stanovanju u višeporodičnoj stambenoj zgradi.

© AIM STUDIO

Sekundarne ravni spratova imaju dominantnu vertikalnu strukturu proizvoljnog ritma, materijalizovanu kompozitnim panelima u tonu kortena, uspostavljajući zajedno sa horizontalama, kako projektanti ističu, likovni red prijatan oku. Između vertikalnih elemeneta nalaze se veliki stakleni otvori ili puni zidovi tamnijeg tonaliteta. Prva dva sprata čine bazu objekta, sa vertikalnim elementima, na koju se naslanjaju razuđeniji i razigraniji visočiji spratovi, čime se i u vizelnom smislu čitaju različite funkcije u objektu.Glavni ulaz u objekat je jasno naglašen portalom, materijalizovanom u kamenu.

© AIM STUDIO

Trg je zamišljen kao zajednički prostor - mediteranski vrt u središtu objekta. Obodom trga se nalaze velike zelene površine za čempresima i žbunastim zelenilom, a dva velika stabla bora u sredini obezbjeđuju prirodnu hladovinu. Bazen sa terasom je projektovan na mjestu sa najboljim pogledom na grad, most Milenijum i rijeku Moraču. Bazen je od trga odvojen zonom zelenila čime se stvara intimniji prostor pogodan za odmaranje.

Crta Pročitajte još

  U Zagoriču planirana igradnja stambeno-poslovne zgrade

  Stambeno-poslovna zgrada u podgoričkom naselju Zagorič

  U planu izgradnja stambeno-poslovne zgrade u Tološima

  Stambeno-poslovni blok u City Kvartu

  Stambena zgrada u naselju Zagorič, Podgorica

  Poslovna zgrada u blizini osnovne škole Savo Pejanović, u Podgorici

  Stambeno-poslovna zgrada sa žardinjerama u blizini BIG fashion-a u Podgorici14.05.2024. Gradnja


# izgradnja objekta # stambeni kompleks # stambeno-poslovna zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!