Plutajući električni generator koji izvlači energiju iz valova

Pretvarač energije valova po imenu Triton-C, koji je osmislila kompanija iz Sijetla Oscilla Power, koristi energiju iz kretanja valova i pretvara je u električnu energiju. Povezana sa privezištima, platforma je napravljena da pluta okeanima, sa potopljenim reakcionim prstenom koji će se spustiti na morsko dno uz pomoć pogonskih sklopova. Triton je dizajniran sa vizijom da stvori ogromne količine čiste, obnovljive energije iz okeana. Projekat obuhvata energiju u jeftinoj, ali naprednoj tehnologiji sa neuporedivom pouzdanošću i mogućnošću preživljavanja.

Triton je visokoefikasan multi-mode apsorber koji se sastoji od geometrijski optimizovanog površinskog plovka povezanog sa prstenastom, vertikalno asimetričnom teškom pločom pomoću tri fleksibilna kabla. Za razliku od većine konvencionalnih uređaja za energiju valova, on je sposoban da izvuče energiju koristeći sve pravce kretanja, kao što su podizanje, nagib, ljuljanje, kotrljanje i skretanje. Na ovaj način godišnje zahvata više energije i tako proizvodi struju po znatno nižoj cijeni.

Za pouzdano i visokoefikasno pretvaranje mehaničke energije u električnu, Triton koristi tri nezavisna hidrostatička i hidraulična pogona. Razvijen od strane Oscilla Power, hidraulički pogon je konstruisan da efikasno upravlja veoma promjenljivim tokovima snage i rasipa vršnu energiju po potrebi. Ovo omogućava da se varijabilnost snage značajno smanji, omogućavajući konstantniji izlaz snage. Električni izlaz tri nezavisna pogona se zatim skladišti. Ovo značajno ublažavajedan od najvećih izazova sa uređajima ovakvog tipa. Za maksimalno hvatanje mehaničke energije u svakom stanju vala, svaki pretvarač energije ima optimalan profil sile/pomjeranja.

Nakon privezivanja površinskog plovka, sistem se spušta na dubinu pokretanja pomoću privremenih ugrađenih vitala, koja se koriste u obrnutom smjeru za vraćanje podiznih ploča. Ove funkcije samopokretanja i samooporavka uklanjaju potrebu za specijalizovanim plovilima ili teškom opremom za podizanje tokom operacija instalacije i oporavka. Potreban je samo običan tegljač za vuču.

Triton je od početka projektovan da može da preživi u ekstremnim okeanskim uslovima. Lokacije sa najvećom energijom takođe imaju tendenciju da dožive najveće ekstreme, tako da je održiva strategija preživljavanja kritična. U Tritonu se to postiže kroz niz pristupa. Kako se vremenski uslovi povećavaju, plovak se podešava dodavanjem vodenog balasta, mijenjanjem prirodnih perioda sistema i smanjenjem rezervnog potiska. Ovo smanjuje pokrete sistema i ograničava maksimalno opterećenje koje sistem doživljava. U najekstremnijim valovima sistem je potpuno potopljen, obezbjeđujući maksimalno ograničenje opterećenja. Čak i u potpuno potopljenom stanju sistem će nastaviti da proizvodi energiju.

Crta Pročitajte još

  Hibridni energetski sistem koji kombinuje energiju sunca i vjetra

  Kinetičke ceste kao održivi izvor energije

  Da li su perovskitne solarne ćelije nova generacija jeftinijih i efikasnijih solarnih ćelija27.05.2024. Gradnja


# električna energija # energija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!