Stambeni kompleks u kotorskom naselju Kavač

AIM STUDIO

Arhitektonski studio AIM izradio je idejno rješenje stambenog kompleksa čija izgradnja je planirana u kotorskom naselju Kavač. Kompleks je osmišljen sa pet objekata spratnosti P+1+Ps i P, čija ukupna površina iznosi 4723m2. Unutar kompleksa isprojektovano je 80 stambenih jedinica struktura: garsonjera, jednosoban i dvosoban stan.

AIM STUDIO

Glavni pješački pristup planiran je južnoj strani lokacije kroz jedan od objekata čija jasna kubična forma naglašava ulaz sa pristupnim platoom koji služi i kao drop off zona.

AIM STUDIO

Segmentisanjem kompleksa na nekoliko manjih objekata, i njihovim daljim razuđivanjem, kako arhitekte objašnjavaju, obezbijeđeno je kvalitetno integrisanje kompleksa u morfologiju terena. Objekti su pozicionirani tako da se smiču i kaskadiraju prateći oblik parcele i konfiguraciju terena čime su postignute slobodne vizure na prirodno okruženje.

AIM STUDIO

Osnov za oblikovanje je detaljna analiza lokacije, oblika parcele, morfologije terena i pejzažnog ambijenta iz koje proističu jasne kubične forme koje njeguju proporcijske odnose i odnose između volumena po etažama, naglašavaju arhitekte. Stambeni kubusi, svedenih formi, projektovani su zajedno sa zelenim džepovima koji prekidaju linearnu gradnju. Smicanjem objekata, oslobađa se prostor za javne zajedničke zone (pjaceta/promenada, vrtovi, žardinjere i trg) čime se koristi maksimalni potencijal lokacije.


AIM STUDIO

Kako stoji u tehničkoj dokumentaciji, težilo se očuvanju postojećeg zelenila i zatečenog ambijenta. Dodatno su formirane uređene zelene površine u vidu kaskada sa visokim rastinjem kako bi se se objekti adekvatno integrisali u ambijent, sa što manjim vizuelnim impaktom na prirodno okruženje.

Što se tiče tretiranja fasade, težilo se teksturama i nijansama koje su suptilne i manje vidljive sa daljih vizura. Predviđen je sistem kontaktne fasade u dijelu prvog sprata i ventilirajuće fasade sa kompozitnim panelima kod povučene etaže. U većem dijelu prizemlja objekata fasada je obrađena svijetlim štokovanim kamenim pločama. Upotrebljavane su neutralne boje zagasitih, prirodnih i zemljanih tonova. Proporcije otvora su rađene tako da odgovaraju cjelokupnom volumenu pojedinačne zgrade a da obezbjeđuju idealno osvjetljenje i vizure ka zalivu. Na fasadama gdje dominira kamen, otvori su projektovani sa kamenim pragovima , dok škure upotpunjavaju otvore na povučenim etažama u boji i materijalizaciji fasade. Takođe, planirani su ravni, zeleni krovovi i žardinjere.

Crta Pročitajte još

  Izgradnja novog stambenog kompleksa u Kotoru, po uzoru na tradiciju

  Odobreno idejno rješenje apartmanskog kompleksa u kotorskom naselju Kavač

  Stambeni i apartmanski objekat u Kotoru

  Odobreno idejno rješenje objekta kolektivnog stanovanja u Bigovi06.06.2024. Gradnja


# izgradnja # izgradnja objekta # Kotor # stambeni kompleks

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!