Stambeno-poslovna zgrada na Cetinju

ING INVEST

Na Cetinju, u blizini cetinjske Gimnazije i kompleksa Obod, planirana je izgradnja stambeno-poslovne zgrade čije idejno rješenje je izradio arhitektonski studio ING INVEST. Planirana spratnost objekta je 2Po+P+4+Pk a njegova ukupna površina iznosi 8738m2.

ING INVEST

Parcela na kojoj je planirana izgradnja kompleksa, pozicionirana je na uglu Jabučke i Mojkovačke ulice. Oko prizemlja objekta planirana je parterna površina sa pristupnim trotoarima, platoom i parking prostorom. Platoo čine zelene zone i parkovski uređene površine sa klupama i žardinjerama. Takođe, s obzirom da je prizemlje povučeno, stvara se i nadstreha parterne površine.


Parking prostor je planiran u podzemnim etažama, kojima se pristupa iz saobraćajnog priključka Jabučke ulice preko rampe koja će biti pozicionirana u sjeveroistočnom dijelu parcele. Takođe, parking prostor predviđen je i oko objekta u vidu segmentisanih traka.

ING INVEST

Novoplanirani objekat obuhvata dvije lamele i poprima formu poluatrijumskog tipa na kojoj se uočava jedan dominatan volumen, istaknute horizontalnosti, i dva manja volumena blizanca. Klimatski uslovi diktirali su tip krova (kosi) koji u ovako uvećanim dimenzijama dominira nad prostorom. Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, zadani parametri za rezultat daju zdepsatu oblikovnost koja, sa kosim krovom, jasno asocira na uvećanu porodičnu kuću stvarajući napadnost u prostoru.


Arhitekte dalje objašnjavaju kako ovako nesuptilna forma arhetipa kuće može biti interesantana samo onda kada je moguća modifikacija. Kako bi izašli iz dobijene oblikovnosti mase, predimnezionisanog arhetipa kuće, arhitekte su se odlučile da formu dinamizuju uvođenjem prepoznatljivog elementa cetinjske arhitekture: badže. U cilju izbjegavanja neadekvatne i preopterećene estetike, arhitekte su badže dalje podvrgli procesu transformacije i modifikacije.

ING INVEST

U prizemlju objekta organizovani su poslovni prostori dok je na nadzemnim etažama predviđeno ukupno 95 stanova. Stanovi su orijetnisani ka atraktivnim vizurama: sa zapadne strane prema Lovćenu dok istočna i južna strana obezbjeđuju poglede ka gradu i atraktivnim gradskim reperima.

ING INVEST

Materijalizacija fasade planirana je kombinacijom maltera u braon i bež boji, i i ukrasne listele koja oponaša opeku u bež tonu.

Crta Pročitajte još

  Završena izgradnja trga na Njegušima

  Završena sanacija krovnog pokrivača na objektu Sportskog centra na Cetinju

  Odobrena realizacija projekta izgradnje hotela Lokanda na Cetinju11.06.2024. Gradnja


# cetinje # izgradnja objekta # stambeno-poslovna zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!