Kako odabrati boju za fasadu kuće

Vrlo često se odabiru boja za fasadu kuće, u odsustvu arhitekte, pristupa intuitivno, bez dovoljne svijesti o kompleksnosti koju taj odabir nosi sa sobom. Odabrana paleta boja za fasadu imaće direktan uticaj na mikroklimu koja vlada u domu, samim time i na iznos računa za struju. Takođe, uticaće i na trajnost materijala. U nastavku teksta saznajte na šta sve treba obratiti pažnju pri odabiru boje za fasadu kuće kako bi se došlo do optimalnog rješenja koje će kvalitet doma unaprijediti na više nivoa.

Stil kuće


Svaka kuća ima svoj karakter i zato je izrazito bitno da se ima sluha za prepoznavanje tog karaktera kako bi se odabrala boja koja će mu odgovarati. Kućama tradicionalnog i klasičnog stila odgovaraju neutralne boje dok one modernije mogu biti i smjelijih tonova.

Lokacijski kontekst kuće


Estetika i arhitektonske teme koje se provlače kroz susjedstvo

Na početku, potrebno je istražiti koje boje i stilovi preovladavaju u komšiluku. Dalje, treba donijeti odluku kakav odnos je poželjno kuća da uspostavi sa okolinom. Da li se više teži ka harmoničnom i suptilnom uklapanju ili se više naginje ka smjelijim odlukama koje će kuću istaći u odnosu na susjede.


Klimatski uslovi na lokaciji i osvijetljenost objekta

Nivo prirodne osvjetljenosti uticaće na to kako će se određena boja percipirati dok će sam odabir boje imati moć da naglasi ili ublaži postojeće klimatske uslove. Ukoliko se kuća nalazi na mjestu koje karakterišu velike vrućine, nije poželjno odabrati tamne i teške boje jer one apsorbuju toplotu, dok svijetle boje reflektuju svjetlost. Ono na šta još treba obratiti pažnju jeste intezitet koje svijetle boje, a posebno bijela, imaju ukoliko su izložene direktnoj svjetlosti. Velike svijetle površine zbog količine svjetlosti koju reflektuju mogu biti napadne i neprijatne za oči. U tom slučaju, poželjno je uvesti tamnije boje na manjim površinama kako bi se vizuelni utisak neutralizovao.

Kako kreirati paletu boja koja će kuću učiniti atraktivnom


Definisati boje

Pri traženju dobre kombinacije boja, važno je definisati koja je glavna boja, boja akcenta i kontrastna boja.


Glavna Boja

Boja koja se nalazi na najvećim površinama zida fasade postavlja uslove za druge boje. Glavna boja trebalo bi da se bira samo iz osnovnih boja u paleti boja.


Akcentna boja

Ovo su boje koje se nalaze na manjim zidnim površinama, građevinskim volumenima i elementima fasade. Boje akcenta trebalo bi harmonično da istaknu nijansu glavne boje. Mogu se koristiti dva akcenta. Jedan se može koristiti na manjim zidnim površinama ili većim građevinskim elementima, dok se drugi akcent može upotrijebiti na manjim zidnim površinama i manjim građevinskim elementima.


Kontrastna Boja

Kontrastna boja je ona koja suptilno narušava harmoniju fasade. Kao i boje akcenta, kontrastna boja trebalo bi da istakne glavnu boju, ali uz pomoć kontrasta. Kontrastne boje koriste se na građevinskim detaljima kao što su vrata, kapije, obrubljenja, dekorativni elementi, itd. Ova boja stvara najviše kontrasta sa ostalim bojama prisutnim na fasadi, bilo da je u pitanju jačina boje ili svjetlina. To je boja koja će privući pažnju ljudi, aktivirajući druge boje i stvarajući varijaciju i dinamiku na fasadi.

Odabir materijala u završnoj obradi


Vrsta proizvoda koja se koristi za završnu obradu fasade značajno utiče na raspon dostupinih boja

  • Mineralni fasadni malteri koriste prirodne pigmente pa će raspon dostupnih boja biti sužen... nježne boje, pasteli i zemljani tonovi... Ukoliko se teži svijetlim i jarkim bojama, ovaj materijal nije odgovarajući.
  • Sintetički proizvodi poput akrilnih, silikatnih, silikonskih i silikatno-silikonskih poboljšanih teksturiranih završnih slojeva i boja nude svjetlije, hrabrije i tamnije nijanse.

Trajnost


Ono što je potrebno znati prije odabira odgovarajuće palete jesto to da tamne nijanse imaju kraći vijek trajanja u odnosu na svijetle. Naime, tamne boje apsorbuju više svjetlosti i upravo zbog toga nakon nekog vremena počinju da blijede, i to uglavnom neravnomjerno. Zbog toga, neophodno je dobro istražiti postojanost odabrane boje.

Crta Pročitajte još

  Dvostruko zakrivljena tekstilno-betonska fasada

  Za svoje pare

  Šta je dvostruka fasada i koji je njen princip rada

  Ventilisane fasade

  Stiropor ili kamena vuna kao izolacija na fasadi17.06.2024. Gradnja


# boja # boja za fasadu # fasada # paleta boja # završna obrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!