Desetospratnica u Baru

Arhitektonski studio LINEAR

U Baru, planirana je izgradnja stambeno-poslovne zgrade čije idejno rješenje je izradio arhitektonski studio LINEAR. Planirana spratnost objekta je od Po+P+6 do Po+P+10, a njegova ukupna površina iznosiće 6455m2.

Arhitektonski studio LINEAR

Predmetna lokacija udaljena je 1km od plaže, od centra grada 1,5km, a od Luke Bar i šetališta 2km. Kolski i pješački pristup parceli, na kojoj će se objekat graditi, predviđen je sa istočne strane preko saobračajnice, koja je pozicionirana pored objekata kolektivnog stanovanja na susjednoj urbanističkoj parceli. Sa sjeverozapadne strane pozicionirana je veća dvosmjerna ulica, a sa jugozapadne strane nalazi se manja lokalna slijepa ulica.

Arhitektonski studio LINEAR

Glavni kolski prilaz objektu planiran je sa postojeće ulice, sa jugo-istočne strane objekta. Planirano je da se parceli pristupi preko ove saobraćajnice sa koje se dalje pristupa rampi za podzemnu etažu i parking prostoru. Mirujući saobraćaj projektovan je u podzemnoj etaži sa 93 parking mjesta i manji nadzemni parking u okviru urbanističke parcele sa 15 parking mjesta.

Arhitektonski studio LINEAR

Objekat se sastoji iz dva, dilatacijom razdvojena, volumena koje imaju zajednički ulaz u stambeni dio i zajedničku garažu u podrumskom dijelu objekta. Arhitekte objekat oblikovno definišu kao kompaktan ali i razuđen isturanjem pojedinih konstruktivnih i fasadnih elemenata čime se postigao interesantan vizuelni efekat različitih planova na fasadi. Korišćenjem različitih materijala i boja težilo se razigravanju fasada. Upotrebom prirodnih tonova na fasadi, kombinovanjem punogpraznog sa balkonima, otvorenost i izloženost balkona te transparentnost dijela prizemlja dobija se skladan objekat koji sa će sa uređenjem terena da stvara posebni mikroambijent koji će korisnicima prostora pružati udobnost.

Arhitektonski studio LINEAR

Materijalizacija fasade predviđena je u demit sistemu sa zavšnom obradom u malteru 3 različite nijanse sive boje i bijele.

Arhitektonski studio LINEAR

Crta Pročitajte još

  Nova stambena zgrada sa žardinjerama u Baru

  Digitalizovan Barski Trikonhos za potrebe turističke promocije i valorizacije

  Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u Baru

  Odobreno idejno rješenje kule sa 3, 2 i 1 stanom po etaži u Baru20.06.2024. Gradnja


# Bar # izgradnja objekta

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!