Održana svečana dodjela priznanja WSIS Prize 2024 Champion

Inženjerska komora Crne Gore

Stara se o unapređenju stručnosti i zaštiti interesa svojih članova, zaštiti javnog interesa u oblasti izgradnje, unapređenju uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata.

Svečana dodjela priznanja WSIS Prize 2024 Champion

Svečana dodjela priznanja WSIS Prize 2024 Champion za projekat “Air Quality Monitoring System”, koji je dio inovativnog koncepta Cetinje Smart City, održana je u Inženjerskoj komori Crne Gore 21. juna. Priznanje je uručio Stephen E. Dreikorn, službenik za odnose s javnošću i portparol Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, a događaj je okupio brojne zvanice.

Svečana dodjela priznanja WSIS Prize 2024 Champion

Priznanje WSIS Prize 2024 Champion dolazi od Međunarodne Unije za Telekomunikacije, krovne institucije Ujedinjenih nacija za ICT, što dodatno potvrđuje njegovu važnost. Ovo priznanje će zasigurno doprinijeti pozicioniranju Crne Gore na svjetskoj mapi država koje se ističu u primjeni informacionih tehnologija za dobrobit društva.

Svečana dodjela priznanja WSIS Prize 2024 Champion

Idejni tvorac ovog inovativnog koncepta je Ivan Martinović, doktorand na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Martinović je u svom kratkom obraćanju prisutnima istakao da je projekat realizovan pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Crnoj Gori, odnosno Američkog ugla na Cetinju, koji obuhvata izradu pametnog sistema za monitoring parametara životne sredine, uključujući kvalitet vazduha i nivo buke, dodavši da osim kreiranja inovativnog sistema, projekat je imao i edukativni karakter, omogućivši osnovcima i srednjoškolcima sa Cetinja aktivno učešće u njegovoj realizaciji, koje se ogleda kroz ovladavanje digitalnih vještina, vještina kritičkog mišljenja, kreativnog rješavanja problema i sposobnošću timskog rada, a koje nažalost nijesu u mogućnosti da u potpunosti razviju tokom formalnog procesa obrazovanja. Aktivnosti koje su pratile ovaj projekat su prepoznate od strane predstavnika opštine – Prijestonice Cetinje, pa je ubrzo nakon završetka ovog projekta započeta nova faza realizacije inovativnog koncepta “Cetinje Smart City”.

Dobijanjem WSIS Prize 2024 Champion priznanja, projekat je uvršten među top 5 projekata na svijetu u kategoriji e-environment, u okviru Svjetskog samita o informacionom društvu. Ovaj izuzetan uspjeh predstavlja veliki korak naprijed za Cetinje i Crnu Goru, koja je jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja se može pohvaliti ovim priznanjem, uz Sloveniju, iz bivših Jugoslovenskih država.


26.06.2024. Gradnja


# dodjela nagrada # nagrada # pametni gardovi

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!