Manastir Bogorodica Krajinska digitalizovan za potrebe turističke promocije i valorizacije

U okviru projekta Turistička valorizacija manastira Bogorodica Krajinska lokalitet manastira Bogorodica Krajinska (poznat i pod imenom Prečista Krajinska) je digitalizovan korišćenjem kombinovane metode 3D laserskog skeniranja i fotogrametrije. Na ovaj način se dobio metrički precizan 3D model postojećeg stanja spomenika koji igra ključnu ulogu za efikasnu prezervaciju, konzervaciju i promociju spomenika. Korišćenje novih tehnologija i integracija savremenih metoda u velikoj mjeri doprinose naporima da se kreira savremena arhivska građa koja će sačuvati kulturne spomenike od zaborava. 

Krajnji cilj projekta Turistička valorizacija manastira Prečista Krajinska je potreba da se ukaže na turistički potencijal ovog lokaliteta, da se istaknu ekonomski benefiti, sagledaju postojeći sistemi zaštite, definišu prioriteti i zadaci koji bi cjelovito odgovarali savremenim zahtjevima zaštite i valorizacije kulturne baštine. Projekat implementira NVO Montemisija, a finansiran je od strane Turističke Organizacije Bar. Digitalizaciju modela izvršila je firma 3D Tim

Ostaci manastira Prečista Krajinska sa crkvom Uspenja Bogorodice nalaze se kod mjesta Ostros, u Krajini, na krajnjem jugozapadnom dijelu područja Skadarskog jezera, na lokalitetu udaljenom 22 km od Virpazara. 

Osnivanje manastira pripisuje se zetskom knezu Jovanu Vladimiru na početku XI vijeka. O njegovom životu, borbi sa makedonskom vlastelom, ženidbom kćerkom cara Samuila – Kosarom i o tragičnoj smrti 1015. godine, nalazimo podatke u Ljetopisu popa Duklanina. U narodu još živi legenda o ljubavi Jovana Vladimira i Kosare. Knez Jova Vladimir, zbog svojih vrlina i mučeništva, proglašen je za prvog zetskog svetitelja.


Prečista Krajinska pominje se i u pisanim izvorima u XV vijeku u jednoj povelji Balše III, iz 1417. godine, kojom poklanja manastiru na korišćenje izvjesna solila, u kojoj se takođe, pominje “gospodin mitropolit zetski Arsenije s vsem zborom i klirosom Prečiste Krajinske ” Na osnovu ovog zapisa proističe zaključak da je sjedište Zetske Mitropolije, u tom period, bilo premješteno iz Sv. Arhađela na Prevlaci u manastir Prečista Krajinska. To bi mogao biti znak da je on ktitor manastirske obnove i da crkvu treba datovati poslije 1403. godine, jer je te godine on stupio na prijesto.

Podaci o Prečistoj krajinskoj iz doba turske vladavine su veoma oskudni, tako da je vrijeme njenog zamiranja nepoznato. Pretpostavlja se da je manastir srušen krajem XVII vijeka u pohodima skadarskog vezira Sulejman-paše Bušatlije.3D Tim

Lasersko skeniranje, kreranje realističnih 3D modela postojećih objekata i scan-to-BIM usluge.

6

Crta Pročitajte još

  Digitalizovan Barski Trikonhos za potrebe turističke promocije i valorizacije

  Digitalna konzervacija spomenika kulture

  Valorizacija antičkog grada Duklje u Podgorici

  Realistični 3D model Njegoševog Mauzoleja na Lovćenu za promociju kulturnog turizma

  Arhitektura i tehnologija

  Reljef Crne Gore - majstorstvo austrougarskih kartografa

  Tvrđava Kosmač - devastirano austrougarsko utvrđenje

  Arheologija i 3D tehnologija za istraživanje kulturne baštine

  Njegošev Mauzolej na Lovćenu - najviši mauzolej na svijetu28.06.2024. Gradnja


# 3D skeniranje # digitalizacija kulturnog nasljeđa # fotogrametrija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!