Korak po korak: Ugradnja kontaktne (DEMIT) fasade sa stiroporom

Jedan od najpopularnijih sistema termo fasade individualnih i kolektivnih stambenih objekata u ovom regionu je kontaktna fasada sa stiroporom, poznata i kao DEMIT fasada. U nastavku je opisan postupak njene ugradnje i stvari o kojima treba voditi računa kako bi se dobila kvalitetna i dugotrajna termička i zvučna zaštita objekta. 

KORAK 1 – Provjera podloge

Prije početka ugradnje kontaktne fasade potrebno je provjeriti stanje podloge tj. stanje fasadnog zida. Podloga mora biti stabilna, ne smije se kruniti ili ljuštiti, biti zaprljana, imati naslage buđi, plijesni ili soli. Podloga takođe mora biti dovoljno ravna, tj. ne smije imati prevelika odstupanja od vertikalne ravni. Dozvoljena odstupanja od vertikalne ravni iznose ± 1 cm na 3 m. Ukoliko su odstupanja veća, podlogu je potrebno izravnati odgovarajućim cementnim malterom. Nakon nanošenja cementnog maltera, potrebno je čekati od dvije do tri nedjelje prije početka ugradnje fasade. Ukoliko podloga ima slabo nosivih djelova ili se kruni potrebno je odstraniti sve takve djelove i sanirati je sa odgovarajućim reparaturnim malterima. Ako podloga sadrži nečistoće ili ima naslage plijesni i buđi, potrebno je oprati toplom vodom i tretirati dezinfekcionim sredstvom. 

KORAK 2 – Nanošenje prajmera

Kada je podloga spremna za postavljanje fasade, pristupa se nanošenju prajmera. Osnovna uloga prajmera je učvršćivanje podloge, poboljšanje prionjivosti materijala i regulacija upojnosti podloge. Prajmer se nanosi na čistu i suvu podlogu najmanje 12 sati prije početka lijepljenja termoizolacionih ploča. Prajmer se razblažuje sa vodom u određenoj razmjeri koja zavisi od vrste podloge i ovo je najčešće definisano u tehničkom listu proizvođača. Ukoliko se nanosi na normalno upojne podloge kao što su beton, opekarski blok, betonski blok, onda se razrjeđuje se više vode nego li je to slučaj kada se nanosi na jako upojne podloge kao što je npr. gas-beton, kada se razrjeđuje sa manjom količinom vode. Za nanošenje prajmera se koristi valjak ili četka. Potrebno ga je nanijeti ravnomjerno i potrebno je izbjeći curenje prajmera niz zid. Optimalno vrijeme sušenja prajmera je 12 sati. Ukoliko je vlažnost vazduha veća, vrijeme sušenja može biti duže. Kod jače upojnih podloga ili pri visokim temperaturama, sušenje prajmera može biti i kraće od 12 sati. 

KORAK 3 – Postavljanje početnog profila

Aluminijumski početni profil služi za određivanje horizontalne linije sa koje počinje kontaktna fasada i za zaštitu njenog donjeg dijela od mehaničkih oštećenja, glodara, insekata i uticaja vlage. U zavisnosti od debljine termoizolacionih ploča, bira se i širina početnog profila. Profil bi trebao biti postavljen na visini minimalno 30 cm od nivoa tla i biti fiksiran sa minimalno 3 tipla po dužnom metru. Ukoliko je podloga neravna, na mjestu tiplova se dodaju distanceri koji obezbjeđuju ravno postavljanje početnog profila. 

KORAK 4 – Lijepljenje stiropor ploča (EPS ploča)

Stiropor ploče se na podlogu lijepe sa fasadnim lijepkom koji se pakuje u vrećama kao praškasti materijal i na licu mjesta miješa sa vodom kako bi se dobila homogena masa. Fasadni lijepak na vreći ima uputstvo koje sadži informacije o količini vode sa kojom se miješa, vremenu miješanja i ostalim relevantnim informacijama. Na stiropor ploče se fasadni lijepak nanosi sa zadnje strane, trakasto po ivicama i tačkasto u sredini. Kako bi se ostvarilo dobro prijanjanje, potrebno je da naneseni lijepak prekrije oko 40% od ukupne površine stiropor ploče. Susjedni redovi stiropor ploča se međusobno smiču za minimum 30 cm kako ne bi došlo do poklapanja vertikalnih spojeva. Kada se stiropor ploče lijepe oko otvora, potrebno je ugraditi ih tako da se linije otvora ne podudaraju sa spojevima ploča. Zaostali razmak između stiropor ploča je potreno ispuniti pur pjenom kako bi se spriječila pojava termičkog mosta. 

KORAK 5 – Tiplovanje stiropor ploča

Kako bi se stiropor ploče dodatno mehanički pričvrstile za podlogu, potrebno je izvršiti ugradnju tiplova. Obično se ploče fiksiraju tiplovima sa plastičnim klinom koji mogu biti različitih dužina, u zavisnosti od debljine ploča koje se fiksiraju. Ugradnji tiplova se može pristupiti 24 sata nakon lijepljenja stiropor ploča. Preporučeni minimalni broj tiplova po kvadratnom metru je 6 komada, mada to može biti i veći broj ukoliko je opterećenje od vjetra veće, kao npr. kod visokih zgrada, posebno gdje postoje velike neprekinute površine fasade. Tiplovi se ugrađuju u rupe koje su prethodno izbušene sa bušilicom. Izbušena rupa mora biti makar 10 mm duža od dužine sidrenja tipla. Tipl se nabija laganim udarcima čekića do nivoa površine stiropor tabli. Minimalna dubina sidrenja tipla u podlogu je definisana u tehničkom listu proizvođača. 

KORAK 6 – Ugaona ujačanja oko otvora i ojačanja ivica

Kako bi se ojačale ivice oko otvora i spriječila potencijalna pojava pukotina u ovoj oblasti, pristupa se ojačanju oko otvora. Ojačanja se izvode sa fasadnim lijepkom koji se nanosi nazubljenom gletericom i armira fasadnom mrežicom minimalne širine 30 cm i dužine 50 cm. Prvo se nanosi sloj fasadnog lijepka u koji se utapa mrežica, a zatim se nanosi završni sloj fasadnog lijepka. Ojačanja oko otvora se izvode pod uglom od 45° u odnosu na ivice otvora. U ovoj fazi se takođe obrađuju sve ivice fasade po istom postupku, korišćenjem fasadnog lijepka i odgovarajućih lajsni za ojačanja ivica (ugaone lajsne, kontaktne lajsne, okapne lajsne i druge). 

KORAK 7 – Nanošenje prvog sloja fasadnog lijepka preko stiropor ploča

Nanošenje prvog sloja fasadnog lijepka preko čitave površine fasade se izvodi nakon najmanje 48 sati od trenutka lijepljenja stiropor ploča. Prilikom nanošenja fasadnog lijepka stiropor ploče ne smiju biti vlažne, zaprljane ili masne. Fasadni lijepak se nanosi nazubljenom gletericom dubine zuba 8 - 10 mm kako bi se ravnomjerno kontrolisala debljina nanosa. 

KORAK 8 – Armiranje fasadnog lijepka sa fasadnom armirnom mrežicom

Kako bi se sloj fasadnog lijepka ojačao u njega se utiskuje fasadna mrežica od staklenih vlakana. Mrežica je teška 145 g/m2, obavezni je dio fasadnog sistema jer sprječava nastanak pukotina i povećava otpornost fasadnog sistema na mehanička i termička naprezanja. Mrežica se utiskuje blagim pritiskanjem gletericom tako da ostane vidljiva, a ne potpuno prekrivena fasadnim lijepkom. Širina fasadne mrežice iznosi 1,1 m, a površina fasade se prekriva tako što se mrežice međusobno preklapaju u širini od najmanje 10 cm. 

KORAK 9 – Nanošenje izravnjavajućeg sloja fasadnog lijepka

Nakon minimum 12 sati od trenutka utiskivanja fasadne mrežice, pristupa se nanošenju izravnavajućeg sloja fasadnog lijepka. U ovom koraku se izvodi finalna obrada armirnog fasadnog sloja. Fasadni lijepak izravnjavajućeg sloja se nanosi u debljini od 1 – 3 mm. Idealno je kada je pozicija fasadne mrežice između dva sloja fasadnog lijepka takva da se 2/3 ukupne debljine fasadnog lijepka nalazi između stiropor ploča i armirne mrežice. Ukupna debljina armirnog sloja ne bi trebala biti manja od 4 mm. 

KORAK 10 – Nanošenje prajmera prije završnog dekorativnog fasadnog maltera

Kako bi se obezbijedila što bolja veza između armirnog sloja i dekorativnog fasadnog maltera nanosi se prajmer. Prajmer se po uputstvima iz tehničkog lista razrjeđuje sa određenom količinom vode i nanosi četkom ili valjkom. Potrebno vrijeme sušenja prajmera je 24 sata. 

KORAK 11 – Završna obrada fasade sa dekorativnim fasadnim malterom

Minimum 24 sata nakon nanošenja prajmera, fasada se finalno obrađuje sa dekorativnim fasadnim malterom. Dekorativni fasadni malter može biti različitih struktura( kratz ili rille) i veličine zrna (1mm, 1.5 mm ili 2 mm), sve u zavisnosti od zahtijevane estetike. Tonira se u zahtijevanoj boji i nanosi se gletericom u debljini najvećeg zrna. Malter se nanosi laganim pritiskom na površinu kružnim ili pravolinijskim pokretima, u zavisnosti od željene strukture. Potrebno ga je nanositi kontinualno kako bi površina fasade izgledala ujednačeno. 

Izračunajte utrošak materijala za izradu kontaktne fasade sa stiroporom

U sekciji KALKULACIJE, pronađite utrošak materijala za KONTAKTNU FASADU SA STIROPOROM. Jednostavno unesite površinu fasade i dobićete okvirnu potrebnu količinu materijala. 

Crta Pročitajte još

  Kontaktne fasade

  Stiropor ili kamena vuna kao izolacija na fasadi

  Kako odabrati boju za fasadu kuće

  Kako očistiti i zaštititi fasadu01.07.2024. Gradnja


# demit # kontaktna fasada # stiropor

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!