Najčešći načini obrade kamena

Način i tehnika obrade kamena zavisi od vrste stijene od koje je kamen dobijen i od njegove namjene. Kamen se iz kamenoloma vadi najčešće korišćenjem eksploziva čime se dobijaju veći blokovi koji se dalje usitnjavaju rezanjem i cijepanjem. Kasnije se manji komadi podvrgavaju daljoj preradi korišćenjem raznih alata i mašina. Najčešći način obrade kamena su tesanje, rezanje, glačanje i poliranje.

Tesanje kamena

Tesanje kamena je najstariji oblik obrade kamena i sa njime su se najčešće obrađivali veliki komadi kamena koji su nepravilnog oblika. Tesanje kamena se vrši sa čekićem, pijukom, špicem ili dlijetom. Ivice kamena se ovim alatkama obrađuju da bi se dobio oblik koji odgovara pravougaonom paralelopipedu (geometrijsko tijelo sa paralelnim stranama). Prilikom tesanja prvo se izvlače ivice, a onda se teše strana koju ivice obrazuju.

Rezanje kamena

Rezanje kamena je daleko brža, preciznija i jeftinija opcija od tesanja kamena jer se obavlja sa mašinama. Rezanje kamena se vrši pomoću raznih testera koje mogu biti sa zupcima i bez zubaca. Takođe se za rezanje kamena može koristiti čelična žica bez kraja. Ugavnom se za mekši kamen koriste testere bez zubaca, dok se za tvrđi kamen koriste testere bez zubaca. Zupci za testere se obično prave od specijalnog čelika ili dijamanta.

Glačanje kamena

Glačanje kamena se vrši najčešće iz arhitektonskih razloga. Obično se takav kamen koristi u zgradarstvu, kod unutrašnjih i spoljašnjih radova. Nije svaki kamen pogodan za glačanje već samo tvrd, jedar i sitnozrn kamen. Gačanjem se dobija ravna površina i ističe boja i struktura kamena. Glačanje se vrši uz pomoć gladilice čija površina može biti od peščara, kvarcnog pijeska, korunda ili šmirgla. Glačanje se vrši prvo sa gladilicom krupnijeg zrna, a zatim sa gladilicom sitnijeg zrna, uz obavezno polivanje vodom. Glačanje se može raditi ručno ili sa mašinom, sve u zavisnosti od količine posla i veličine površine koja se glača.

Poliranje kamena

Poliranjem kamena dobija se sjajna površina koja odbija svjetlost, naglašava boju i ističe ljepotu prirodnog materijala. Pliranje se može raditi sa šmirglom, sitnozrnim korundom, tečnim voskovima, abrazivnom pastom itd.

Crta Pročitajte još

  Podjela građevinskog kamena prema načinu obrade

  Kamen kao građevinski materijal

  Kameni parapetni zidovi su graditeljsko nasljedje Boke

  Kamene ploče kao krovni pokrivač

  Vrste kamena koje se koriste u gradjevinarstvu

  Različite vrste zidanja kamenom

  Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

  Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala31.10.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # materijali # obrada kamena # savjeti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!