Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

Tvrdoća kamena, koja zavisi od tvrdoće minerala i vezivnog materijala, predstavlja otpornost kamena protiv paranja ili zarezivanja nekim drugim tvrdim materijalom. Za utvrđivanje tvrdoće minerala se koristi Mosova skala tvrdoće na kojoj su različite vrste minerala poređanje po stepenu tvrdoće. Mosova skala se bazira na sposobnosti jednog materijala da ogrebe drugi. Ako bi na primjer neki mineral mogao biti ogreban Kvarcom, a ne bi mogao biti ogreban Feldspatom, onda bi on bio između 6. i 7. stepena tvrdoće.


Talk 1

Kućna so ili Gips 2

Kalcit 3

Fluorit 4

Apatit 5

Feldspat 6

Kvarc 7

Topaz 8

Korund 9

Dijamant 10

Mosova skala koja se koristi za utvrđivanje tvrdoće minerala se za utvrđivanje tvrdoće kamena teško može iskoristiti i služi samo kao orjentacioni sistem.

Tvrdoća kamena ima poseban značaj kod vađenja kamena iz majdana i njegove obrade. Obično se kamen dijeli prema mogućnosti obrade, i to na četiri grupe:

  • Čvrst kamen (sadra, mekani krečnjak, krečnjački tuf itd.)
  • Polutvrd kamen (mekši mermeri i krečnjaci)
  • Tvrd kamen (čvrsti mermeri, serpentin itd.)
  • Veoma tvrd kamen (granit)

Za potrebe građevinskih radova tvrdoća kamena se vrlo rijetko ispituje ali kad se ispituje to se može raditi pomoću Brinelove kuglice, Šorovog sklerometra ili Martensovog sklerometra.

Crta Pročitajte još

  Različite vrste zidanja kamenom

  Vrste kamena koje se koriste u gradjevinarstvu

  Kamene ploče kao krovni pokrivač

  Kameni parapetni zidovi su graditeljsko nasljedje Boke

  Kamen kao građevinski materijal

  Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

  Podjela građevinskog kamena prema načinu obrade

  Najčešći načini obrade kamena06.11.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # inspiracija # kamen # materijali # savjeti # tvrdoća kamena

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!