Razlika između kamene i staklene mineralne vune

Staklena i kamena vuna su veoma dobri i često korišćeni izolacioni materijali. I staklena i kamena vuna su mineralne vune jer se dobijaju od mineralnih sirovina, staklena od recikliranog stakla i kvarcnog pijeska, a kamena od mineralnih stijena bazalta i dijabaza. Staklena vuna se dobija izlivanjem istopljenog stakla u rotore, a kamena nalivanjem istopljene smješe na rotacione valjke.

Struktura materijala

Vlakna staklene vune su tanja, duža i elastičnija od vlakana kamene vune koja su kraća, grublja i deblja. Elastičnost vlakana staklene vune omogućavaju kompresovanje na čak 5 puta manju zapreminu, a njena elestičnost joj omogućava laku ugradljivost, rezanje i prilagođavanje raznim oblicima, što smanjuje mogućnost formiranja toplotnih i zvučnih mostova. S druge strane, kamena vuna je manje elastična i nije je baš prijatno rezati jer se oslobađa velika količina prašine. Takođe je nije lako prilagoditi svim oblicima zbog neelastičnosti pa to ostavlja prostor za formiranje toplotnih i zvučnih mostova. Kamena vuna se prodaje u obliku tabli, dok se staklena vuna prodaje u rolnama.

Toplotna provodljivost

Gustina materijala značajno utiče na toplotnu provodljivost materijala. Optimalna gustina kamene vune iznosi od 50 do 80 kg/m³, a gustina staklene vune se kreće od 10 do 100 kg/m³. Što je veća gustina kamene vune, manja je njena provodljivost, dok je kod staklene vune obrnuto, veća gustina dovodi do veće toplotne provodljivosti. Toplotna provodljivost kamene vune iznosi 0,035-0,04 W/mK, a staklene 0,032-0,045 W/mK. Vidimo da su vrijednosti koeficijenta toplotne provodljivosti približne kod kamene i staklene vune i da se konkretno poređenje ne može napraviti jer njihova toplotna provodljivost zavisi od gustine vune koju izaberemo.

Vatrootpornost

I kamena i mineralna vuna pripadaju klasi gorivosti A1, što znači da im je tačka topljenja iznad 500 °C. Kamena vuna međutim ima nešto veću tačku topljenja od staklene, iznad 1000 °C.

Vlagootpornost

Mineralne vune nisu otporne na vlagu, pa se i kamenoj i staklenoj vuni pri proizvodnji dodaju aditivi koji ih štite od vlage. Ne smiju se ugrađivati na mjestima koja su konstantno izložena vlagi.

Zvučna izolacija

Staklena vuna ovdje ima prednost jer ima nešto bolje karakteristike kada je u pitanju apsorpcija zvuka pa se preporučuje njeno korišćenje u situacijama kada je zvučna izolacija prioritetna.

Štetnost po zdravlje?

Mnogi misle da su kamena i mineralna vuna štetne po zdravlje, međutim istraživanja su opovrgnula tvrdnje o njihovoj štetnosti. Bez obzira na njihovu neškodljivost, prilikom ugradnje se preporučuje korišćenje zaštitne opreme, rukavica i naočara.


21.01.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # izolacija # kamena vuna # materijali # staklena vuna # termoizolacija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!