O kojim stvarima treba voditi računa prilikom kupovine novog stana

Foto: Sky Photos Me

Broj novih stanova u Crnoj Gori raste sve bržim tempom, a kako se čini raste i potražnja za stanovima. Masovna stanogradnja predstavlja relativno jeftin način izgradnje. Naravno, na tržištu postoji podjela na kvalitetnije i manje kvalitetnije stanove. Postoji više faktora koji utiču na kvalitet zgrade tj. stana, a činjenica je da kupci baš i ne vladaju znanjem koje je potrebno da bi ocijenili taj kvalitet. Ukoliko ste Vi taj kupac čitanje ovog članka Vam može biti korisno pri kupovini stana jer ćemo vam ukratko objasniti šta utiče na kvalitet stana i koja pitanja trebate postaviti investitoru.

Lokacija zgrade

Nekad možda i presudna stvar je lokacija na kojoj se zgrada nalazi. Uglavnom svi imamo djelove grada koje preferiramo više u odnosu na neke druge i želimo da stanujemo baš na toj lokaciji. Bolje lokacije nas naravno dovode do veće cijene kvadrata stana. Na izbor lokacije utiču ostali gradski sadržaji kao npr. blizina škola, drugih javnih objekata kulture, zelenih i rekreativnih površina kao i saobraćajna povezanost sa ostalim djelovima grada.  

Raspored i veličina prostorija u stanu

Sa razvojem investitorske gradnje veličina stanova se vremenom smanjila što je logično jer je pokretač svega profit. Veličina i raspored prostorija značajno utiču na komfor stanovanja, a danas se na to slabo obraća pažnja. Projektovanje stanova se danas ne radi po mjerama i za potrebe čovjeka nego za potrebe investitora. Naravno, ovu činjenicu diktira tržište i kao kupac slabo na to možete uticati.

Izgled zgrade i uređenje terena

Ono na što niko ne može ostati ravnodušan je estetika zgrade i okolno uređenje terena. Arhitektonska vrijednost zgrade je, pored lokacije, svakako jedan od značajnijih faktora koji utiču na vrijednost stana. To je lični pečat zgrade koji joj omogućava prepoznatljivost u moru drugih. 

Foto: Sky Photos Me

Fasadna izolacija objekta

Od izuzetne je važnosti tip fasade koji je odrađen na zgradi u kojoj kupujete stan jer to direktno utiče na energetsku efikasnost objekta koja diktira vaše račune za električnu energiju. Što je bolja fasadna izolacija to su vam računi za struju manji. Fasada može biti kontaktna,  ventilisana, strukturalna ili polustrukturalna.

Na standardnim stambenim objektima u Crnoj Gori najčešće se rade kontaktne fasade koje se sastoje od izolacionog sloja (stiropor, stirodur, neopor, kamena vuna) i fasadnog maltera. Kvalitet kontaktne fasade zavisi od tipa i debljine izolacionog sloja i kvaliteta fasadnog maltera. Tako da je od izuzetne važnosti provjeriti tip i debljinu izolacionog materijala i kvalitet fasadnog maltera.

Ventilisane fasade se uglavnom postavljaju na luksuznijim stambenim objektima, učinkovitije su od kontaktnih, a samim tim i skuplje. Njih odlikuje postojanje vazdušnog kanala izmedju objekta i fasadne obloge što rješava problem termičkih mostova i omogućava isušivanje viška vlage u fasadnom sistemu.

Strukturalne i polustrukturalne fasade najčešće krase poslovno-komercijalne objekte. Ovakve fasade se sastoje od aluminijumske potkonstrukcije i staklene obloge. Kod strukturalnih fasada aluminijumska potkonstrukcija se ne vidi dok je kod strukturalnih vidljiva.

Izolacija podova

Izolacija podova je možda i najčešća stvar na koju se žale kupci stanova u novogradnji. Ona je veoma bitna za zvučnu izolaciju vašeg stana, a naravno i za termoizolaciju. Neadekvatna izolacija poda je najčešći razlog dopiranja zvuka iz komšijskih stanova koji se nalaze ispod i iznad vas. Najveći problem predstavlja udarna buka koju najčešće u zgradama ne riješe na adekvatan način. Ono što trebate znati o podnoj konstrukciji u vašem stanu je tip i debljina izolacionog sloja i debljina cementne košuljice koja se izliva na prethodno postavljeni izolacioni sloj. Naravno bitan je i sam sloj poda koji se postavlja nakon izlivanja košuljice i pored izolacionih svojstava ima i estetsku vrijednost.

Pregradni zidovi

Još jedan element koji utiče na zvučnu i termičku izolaciju vašeg stana je kvalitet ugrađenih zidova. Zidovi mogu biti rađeni u tvdoj gradnji ili, danas sve češće, u suvoj gradnji tj. gipsani zidovi. Koji god sistem gradnje da je primijenjen morate se raspitati koja je zvučna zaštita zidova u vašem stanu. Obično se ova veličina izražava u decibelima (dB) i naziva se zvučno-izolaciona zaštita zida.

Hidroizolacija objekta

Kada se pomene hidroizolacija objekta obično se misli na hidroizolaciju kupatila. Pored pravilnog izbora hidroizolacionog materijala koji će se koristiti u kupatilu veoma je bitno hidroizolaciju uraditi po standardima. Za vlasnike stana u potkrovlju mnogo je bitna i hidroizolacija krova pa se treba raspitati koji hidroizolacioni materijal je korišten. Hidroizolaciona moć fasade je još jedna stavka koja mora biti kvalitetna da ne bi došlo do vlage na zidovima, mada nas to opet vraća na vrstu ugrađene fasade.

Stolarija i bravarija

Stolarija i bravarija obuhvata sve prozore i vrata koji se nalaze na objektu. Najčešće ova mjesta predstavljaju slabe tačke u smislu termičke i zvučne zaštite. Zbog ovoga se mora voditi posebno računa o tipu i kvalitetu ugrađene bravarije. Bravarija i stolarija se najosnovnije dijeli na drvenu, pvc i aluminijsku. Od izbora tipa bravarije i tehnologije ugrađenog sistema će zavisiti energetska efikasnost i komfor vašeg stana. 

Naravno da su za svakog pojedinačno neki od ovih kriterijuma više, a neki manje bitni. Svakako, mi smo se potrudili da izdvojimo i objasnimo stvari koje su bitne kod izbora stana. Kako bi se lakše snašli prilikom odabira predlažemo da napravite tabelu sa vama bitnim kriterijumima i dodijelite ocjene svakom ponaosob. Zbir ocjena će vam dati konačnu ocjenu stana koju možete koristiti za međusobno poređenje stanova. Primjer je ispod.


Stan X u zgradi Y

Kriterijum

Ocjena

Lokacija zgrade

8

Raspored i veličina prostorija u stanu

7

Izgled zgrade i uređenje terena

9

Fasadna izolacija objekta

8

Izolacija podova

5

Pregradni zidovi

7

Hidroizolacija objekta

6

Stolarija i bravarija

7

 

57 (71%)


Na kraju, kada ste došli do pobjednika važno je uvjeriti se da u pravnom pogledu nema smetnji i da će stan koji namjeravate da kupite biti zaista Vaš. Više pročitajte ovdje.


13.01.2020. Gradnja


# kupovina stana # savjeti # uradi sam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!