Kako pravilno izolovati kosi krov

Preuređivanje nekorišćenog tavana u stambeno potkrovlje zahtijeva pažljivo planiranje, a jedan od aspekata na koji je potrebno obratiti posebnu pažnju je racionalna upotreba energije i toplotna zaštita prostora.

Lagana drvena konstrukcija krova zatijeva ugradnju termoizolacije koja ljeti sprečava ulaz toplote, a zimi sprječava toplotne gubitke. Krovovi se, za razliku od zidova koji se izoluju sa spoljašnje strane, izoluju sa unutrašnje strane. Termoizolacija se vrši postavljanjem termoizolacionog materijala između rogova krova.

Termoizolacioni materijali su porozni i skloni upijanju vode pa je termoizolaciju potrebno zaštititi od vlage koja dolazi iz unutrašnjeg, grijanog, prostora. Ovo se postiže postavljanjem parne brane izmedju termoizolacionog materijala i unutrašnjeg prostora. Parna brana je paronepropusna folija koja sprečava nagli protok vlage iz grijanog prostora u krovnu konstrukciju, gdje se može kondezovati.

Paropropusnu/Vodonepropusnu foliju je potrebno postaviti između termoizolacionog materijala i krovne konstrukcije. Jedna uloga folije je da spriječi prodor vode u krovnu konstrukciju, do termoizolacionog materijala. Druga uloga folije je da omogući otpuštanje pare koja je eventualno dospjela u krovnu konstrukciju tj. da omogući sušenje termoizolacionog materijala i drvene konstrukcije krova.

 


25.01.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # krov # savjeti # termoizolacija # uradi sam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!