Pravilno dimenzionisanje zidanog dimnjaka

Dimnjak je vertikalni kanal unutar objekta koji odvodi gasove (dim) iz ložišta peći van objekta. Dim koji nastaje sagorijevanjem u ložištu je topao i lakši od hladnog spoljašnjeg vazduha. Kako je dim lakši, on prolazi kroz dimni kanal i izlazi vani, dok hladni spoljašnji vazduh (kiseonik) ulazi u ložište i omuogućava proces sagorijavanja.


Razlikujemo dvije vrste dimnjaka, odnosno dimnjačkih kanala:

  • zidani dimnjački kanali i
  • prefabrikovani dimnjački kanali.


U ovom tekstu objasnićemo pravila za dimenzionisanje zidanih dimnjačkih kanala, dok se u slučaju prefabrikovanih dimnjačkih kanala treba držati preporuka proizvođača i stručnih lica.

Oblik i dimenzija presjeka dimnjačkog kanala

Poprečni presjek zidanog dimnjačkog kanala može biti kružni, kvadratni i pravougaoni. Kružni presjeci su najpovoljniji sa aspekta strujanja vazduha, ali su najkomplikovaniji sa aspekta izvođenja. Zato se češće primjenjuju kanali kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka.


Dimenzija presjeka zavisi od broja ložišta koja će biti priključena na dimnjački kanal. Površina presjeka kanala za obična ložišta je 200cm², odnosno dimenzije 14x14cm za kvadratni presjek i prečnik 15cm za kružni presjek kanala. Presjek ovih dimenzija je dovoljan za kuhinjski šporet ili dvije manje peći.

Za svako dalje ložište koje treba priključiti površinu presjeka treba uvećati za 80cm². Tako bi za tri ložišta priključena na jedan dimnjački kanal dimenzija presjeka bila 14x20cm (280cm²).

Presjek kroz dimnjački kanal

Broj priključaka na jedan dimnjački kanal

Važno je da se sva ložišta koja se priključuju na jedan kanal nalaze na istoj etaži. Ukoliko se ovo pravilo ne poštuje onda gasovi iz ložišta nižih etaža prodiru u prostorije viših etaža. Zato, ukoliko postoji potreba za više ložišta na različitim spratovima, obavezno je planirati izvođenje više dimnjačkih kanala.

Visinska razlika između priključaka dva ložišta na istoj etaži mora biti najmanje 30cm kako ne bi dolazilo do povraćaja dima.

Visina dimnjačke glave u sluučaju ravnog krova

Korisna visina dimnjaka

Korisna visina dimnjaka je visina od ložišta u peći do vrha dimnjaka. Za jedno ložište korisna visina dimnjaka ne treba da bude manja od 3m do 5m, dok za dva ili više ložišta priključenih na isti kanal korisna visina ne treba da bude manje od 5m do 7m.


Visina dimnjačke glave

Dio dimnjaka koji se nalazi iznad krova naziva se dimnjačka glava. Njena visina zavisi od položaja na krovu i okolnog okruženja. Dimnjak na udaljenosti od 150cm od sljemena treba da bude visočiji od sljemena za 50cm. Ukoliko je udaljenost od dimnjaka do sljemena veća od 300cm dimnjačka glava može biti niža od sljemena, visine do 1m do 1,50m.

Crta Pročitajte još

  Najčešći problemi s pećima tokom zimskih mjeseci

  Prednosti i nedostaci sistema centralnog grijanja

  Sve što treba da znate o podnom grijanju

  Šta je solarni dimnjak i kako funkcioniše31.01.2020. Gradnja


# dimenzije dimnjaka # dimnjački kanal # dimnjak # savjeti # visina dimnjaka

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!