Šta je dvostruka fasada i koji je njen princip rada

Foto: Archdaily

Dvostruke fasade su, kako samo ime kaže, fasade koje se sastoje od dva sloja. Najčešće su oba sloja od stakla, a između njih se nalazi vazdušni prostor koji omogućava cirkulaciju vazduha. Ovaj prostor može varirati od 20cm sve do par metara. Vazdušni prostor služi kao izolacija koja je korisna u slučaju velikih temperatura, vjetrova, velike buke i povećava termičku efikasnost zgrade kako pri velikim tako i pri niskim temperaturama.

Dvostruka fasada postaje sve popularnija kao arhitektonsko rješenje. Međutim, ona nije nov koncept. Zabilježena su pominjanja dvostruke fasade čak iz 1849. godine kada je Jean-Baptiste Jobard, u tom periodu direktor muzeja u Briselu, definisao koncept dvostruke mehanički ventilisane fasade. On je rekao da bi tokom zime između dva sloja trebao cirkuisati topao vazduh, a tokom ljeta hladni. 

Foto: Cemal Emden

Prirodna ventilacija

Dvostruka fasada omogućava konstantnu prirodnu ventilaciju jer se otvori unutrašnjeg sloja fasade mogu držati otvorenim. Ovo omogućava korisnicima zgrade da konstantno imaju dotok svježeg vazduha što poboljšava komfor pri radu. Spoljašnji sloj fasade takođe štiti zgradu od uticaja kao što su vjetar, kiša i snijeg.

Zvučna zaštita

Za neke je ovo jedan od najbitnijih argumenata za usvajanje koncepta dvostruke fasade. Dvostruka fasada se kao rješenje javlja najčešće kod poslovnih zgrada koje se nalaze u gradskim jezgrima gdje je saobraćajna buka značajna. Na postignutu zvučno-izolacionu moć dvostuke fasade će uticati tip materijala (stakla) od kojeg su napravljeni slojevi i širina vazdušnog sloja.

Termoizolacija

Generalno je mišljenje da dvostruka fasada može pružiti bolju termičku zaštitu i tokom zimskih i ljetnjih mjeseci.

Tokom zime spoljašnji sloj fasade povećava otpor prolaska toplote. Takođe, sunce zagrijava vazduh koji se nalazi u međuprostoru čime se smanjuje gubitak toplote iz unutrašnjosti zgrade. Ovaj efekat je najviše izražen kada je brzina strujanja vazduha kroz međuprostor mala, a njegova temperatura se povećava. Ovo utiče na povećanje temperature unutrašnje strane unutrašnjeg sloja fasade.  

Tokom ljeta se topli vazduh koji se nalazi u međuprostoru može ventilisati prirodnim ili mehaničkim putem. Poznato je da je vazduh lakši što je topliji tako da uvijek ide na gore i sa sobom nosi prekomjernu toplotu. Veoma je bitno koje staklo smo izabrali za spoljašnji sloj fasade jer je ključno to koliko ono propušta sunčeve toplote i da li ima određene dodatne elemente koji blokiraju sunce. Za efikasno ventilisanje je od velike važnosti širina i visina međuprostora kao i veličina otvora. Ovo mogu biti ključni parametri za efikasno strujanje vazduha. 

Foto: igsmag.com

Noćna ventilacija

Tokom toplih ljetnjih dana se u unutrašnjosti objekta veoma brzo poveća temperatura. Zbog ovog se mnogo energije troši na hlađenje unutrašnjih prostorija. Da bismo smanjili potrebu za hlađenjem u jutarnjim satima možemo iskoristiti prednosti dvostruke fasade da prethodno ohladimo unutrašnji prostor tako što ćemo prozore unutrašnjeg sloja fasade ostaviti otvorenim tokom noći. Na ovaj način se ostvaruje prirodna ventilacija i hlađenje unutrašnjeg prostora, podova, plafona i namještaja što omogućava komfornu temperaturu i prirodan vazduh u jutranjim satima sjutrašnjeg dana.

Bolja zaštita elemenata koji blokiraju sunce ili rasvjete

S obzirom da se elementi koji blokiraju sunce (roletne, brisoleji...) i rasvjeta nalaze unutar međuprostora, imaće duži vijek trajanja jer su zaštićeni od spoljašnjih uticaja.

Nizak koeficijent prolaska toplote

Jedna od najvećih prednosti dvostruke fasade je to što, u odnosu na jednostruku, ima manji koeficijent prolaska toplote ili U vrijednost. Ovo omogućava da se manje toplote gubi tokom zime, a tokom ljeta manje toplote ulazi u unutrašnjost objekta.

 


29.01.2020. Gradnja


# arhitektura # dvostruka fasada # energetska efikasnost # staklena fasada # tehnologija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!