Muzej(om) od ulice do palate

Fotografija: Brigida González

Studiozno planiranje zahtjeva provjere, unapređenja i usavršavanja predloženih rješenja prije realizacije. Primjer toga je Arnsberg, mali grad u Njemačkoj u blizini Dortmunda koji je realizovao muzej Sauerlanda, proširen tako da postane kulturni forum tog regiona, Južne Vestfalije. U prvoj fazi gradnje, barokna postojeća zgrada koja je na uzvišenju, završena 1605. godine, u potpunosti je obnovljena. Pored toga, napravljeno je proširenje koje se nalazi na neposrednoj strmoj padini nagiba 45 stepeni između brda na kom je palata i obližnje Rurštrase koja je u podnožju. Na tako formiranoj poziciji izgrađena je nova skulpturalna zgrada čije se prizemlje nalazi na oko 20 metara ispod nivoa ulaza u reprezentativnu postojeću baroknu zgradu omogućavajući sada muzeju da održi i vrhunske privremene izložbe nacionalne važnosti. 

Fotografija: Brigida González

Na zahtjev klijenta, konkursni projekat koji je dobio nagradu 2012. godine, a koji je predviđao podzemnu vezu između stare i nove zgrade, morao je u potpunosti da se revidira. Redizajnirana muzejska zgrada ima tri etape od sjevera ka jugu. Prva od tih etapa započinje od nivoa podruma stare zgrade do Rurštrasea gdje je glavni izložbeni prostor muzeja smješten u velikoj izložbenoj sali. Stepenasta zgrada do Rurštrasea je treća etapa - volumen koji se povećava formiranjem izložbenog prostora preko multifunkcionalne dvorane i velike izložbene dvorane.       

Dograđeni dio muzeja je direktno povezan preko objekta koji je nalik mostu, druga etapa, sa starom baroknom zgradom na nivou podruma palate, omogućavajući posjetiocima vizure kroz tri proreza (prozorska otvora) usmjerena u pravcu trga Brukenplaca. Koridor vodi direktno do dijela muzeja (panoramskog prozora) koji sa  svijetlom visinom od petnaest metara nudi impresivan pogled na grad. Postojeća šetnica ispod brda sačuvana je i sada vodi ispod vezivnog mosta između dvije zgrade do krovne terase novoizgrađenog dijela muzeja gdje se posjetiocima iznova pruža još jedan pogled na okolinu.   

Fotografija: Brigida González

Upečatljiva stepenasta nova zgrada takođe služi kao posrednička urbana komponenta između istorijskog objekta Arnsberga na zapadu, poznatog kao stara tržnica, i Rurštrasea na istoku. Uključujući dva glavna urbana prostorna pravca, brdo na kom je barokna palata i Rurštrase, nova zgrada se prirodno uklapa u svoju okolinu. Dominacija stare barokne zgrade, kao istorijski značajne palate na gradskom zidu očuvana je u silueti starog grada Arnsberga. Fasade, homogeno obložene travertino kamenom, naglašavaju sklupturalni izgled novog muzeja kao i pojedinačni, plastično izrezani otvori prozora koji stvaraju uzbudljiv odnos iznutra ka vani.

Ovakvim pristupom je gradska uprava Arnsberga odgovorila na savremene zahtjeve muzeja kao insitucije kulture kao i na morfološko-urbanističke parametre koji bliže određuju lokaciju ovog kulturnog foruma.

Fotografija: Brigida González

Fotografija: Brigida González


18.02.2020. Gradnja


# kamen # kulturni forum # muzej # palata

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!