Razlika između pasivne i niskoenergetske kuće

Fotografija: Stephan Bechert

Energetska efikasnost se mjeri po kWh/m2 ( kilovatsati po metru kvadratnom površine). Ova vrijednost je poznata kao energetski broj  pomoću kojeg se pravi klasifikacija kuća u domenu njene energetske efikasnosti. Upravo ova vrijednost pokazuje razliku između niskoenergetske i pasivne kuće.

Niskoenergetska kuća je energetski efikasnija kuća nego tipična, tj. obična kuća. Najniža godišnja prosječna vrijednost za niskoenergetsku kuću je 15 kWh/ m2 što ukazuje da je toplotna zaštita objekta najveća u ovoj kategoriji energetski efikasnih kuća. U zavisnosti od podneblja i klime, države različito propisuju gornju granicu za ovaj razred koji se uglavnom kreće od 30 do 60 kWh/ m2 a to je maksimalna prosječna godišnja vrijednost potrebne toplotne energije. Što je klima povoljnija ta vrijednost će biti niža.

Da bi se kuća smatrala niskoenergetskom potrebno je napraviti dobro izolovan omotač koji je nepropustan za vazduh a prozori su ispunjeni toplotno-izolacijskim staklom. To znači da se vanjski vazduh vještački uvodi unutar kuće a unutrašnji, toplotno neiskorišteni vazduh se isisava iz nje. Tradicionalni sistemi grijanja i grejnih tijela kod niskoenergetske kuće su potrebni.

Kod pasivnih kuća energetska ušteda se obezbjeđuje drugačijim tretmanom svih njenih konstruktivnih elemenata. Kod pasivne kuće se ne koriste tradicionalni sistemi grijanja ni grejnih tijela. Gornja granica za pasivnu kuću je 15 kWh/ m2 na godišnjem nivou. Ova vrijednost je dogovorena i važi u svim državama. Potrebna toplota za grijanje se generiše pomoću uređaja za provjetravanje koji istovremeno vraća toplotu istrošenog vazduha. Za izolovanje pasivnih kuća, konstrukcija mora biti bez toplotnih mostova. Neke osobine pasivne kuće su: temperatura u svim prostorijama je jednaka,  temperatura unutar kuće se sporo mijenja, kratko provjetravanje ima mali efekat na uobičajnu temperaturnu vrijednost u kući, kvalitet unutrašnjeg vazduha je visok, nema hladnih spoljašnjih zidova itd. Investiciona ulaganja pri izgradnji su veća ali ne moraju biti u odnosu na običnu kuću. 


06.02.2020. Gradnja


# kuća # niskoenergetska # niskoenergetska kuća # pasivna # pasivna kuća

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!