Zašto koristiti ekološke materijale

Foto: interestingengineering.com

Rijetko kad razmišljamo da li su materijali sa kojima gradimo ili renoviramo ekološki prihvatljivi. Posebno na području Balkana, tržište materijala je orijentisano na niske cijene pa većina materijala koje koristimo imaju štetan uticaj na životnu sredinu i ne smatraju se ekološkim.

Kuća koju gradimo ne traje zauvijek i u jednom trenutku će morati da se sruši, a materijali od kojih je građena će morati biti zamijenjeni. Zbog ovoga je bitno da materijali koji su ugrađeni budu ekološki prihvatljivi i da se mogu reciklirati. U suprotnom količina građevinskog otpada koji se više ne može iskoristiti raste i doprinosi zagađenju životne sredine. U nastavku ćemo navesti razloge zbog kojih bi trebali razmisliti o ekološki prihvatljivim građevinskim materijalima jer nam je to svakako u interesu. 

Foto: www.blackholearts.com

Smanjenje građevinskog otpada

Jedna od stavki koje čine građevinski materijal ekološkim je mogućnost njihovog recikliranja. Zato je poželjno koristiti materijale koji su napravljeni od recikliranih sirovina. Takvi materijali su: reciklirani čelik, plastika, staklo i guma. Ove materijale možete koristiti pri renoviranju vašeg doma. Koristeći reciklirane materijale vi odlažete njihovo odbacivanje i smanjujete količinu građevinskog otpada. Ovo je veoma bitno kod nas na području Balkana gdje postoji veliki problem nelegalnih deponija građevinskog otpada. 

www.transportenvironment.org

Smanjenje zagađenja prilikom transporta

Kao što smo ranije naveli, kod nas je tržište građevinskih materijala orijentisano na nisku cijenu i nerijedak je slučaj da se materijali uvoze iz dalekih zemalja kao što je Kina. Nije ekološka praksa kupovati materijal iz dalekih zemalja jer se prilikom njegovog transporta oslobodi velika količina zagađenja koja potiče od rada pogonskog motora prevoznog sredstva.

Materijali se obično transportuju brodovima, avionima ili kamionima i što je razdaljina veća to se više goriva potroši i oslobodi se veća količina ugljen dioksida (CO2). Zbog ovoga je poželjno kupovati materijale od lokalnih proizvođača, ukoliko postoje, ili od što bližih susjednih zemalja.

Stopiranje neodržive prakse

Neki materijali se smatraju više ekološkim od drugih jer imaju manji negativni uticaj na životnu sredinu. Korišćenje recikliranih materijala svakako smanjuje negativni uticaj na životnu sredinu. Korišćenje drveta za izradu vašeg poda nije baš održiva praksa jer se smanjuje površina pokrivena šumom i troši se mnogo energije prilikom sušenja i obrade drveta.

Korišćenje održive varijante reciklirane ili ponovo upotrijebljene drvne građe se značajno smanjuje štetni uticaj na životnu sredinu jer se koristi drvo koje je već ranije korišćeno. Ponovo upotrijebljena drvena građa se dobija rušenjem i dekonstrukcijom starih objekata kao što su kuće, fabrike, skladišta, pruge itd. Tako dobijeno drvo se obrađuje i sprema za ponovno korišćenje. Prilikom obrade ponovo upotrijebljenog drveta se potroši znatno manje energije u odnosu na obradu posiječene drvne građe. 

Povećanje vrijednosti nekretnine

S obzirom na to da su posljedice negativnog uticaja na životnu sredinu već uveliko vidljive, ljudi imaju sve više i više ekološke odgovornosti. Generalno smo svi dobro obaviješteni i učimo kako ekološki materijali mogu poboljšati sredinu u kojoj živimo i čak smanjiti račune za električnu energiju. Rezultat ovoga je sve veće interesovanje za takozvanim „zelenim“ kućama i zgradama koje imaju mali uticaj na životnu sredinu i energetski su efikasne. Povećanje potražnje utiče na povećanje cijene takvih nekretnina pa se ulaganje u ekološku i energetski efikasnu kuću može i isplatiti.

Povećanje kvaliteta života

Kvalitet vazduha u vašem domu značajno utiče na zdravlje domaćinstva, posebno na osobe koje imaju problema sa zdravljem. Na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru utiču materijali od kojih je sam prostor napravljen, a to se često zanemaruje.

Neki građevinski materijali sadrže VOC materije (volatile organic compaund) čija isparenja mogu uticati štetno na čovjekovo zdravlje. Formaldehid je najčešći primjer VOC materije i može se naći u bojama, lakovima, ljepkovima, pločastim materijalima itd. Zbog ovoga treba birati ekološke materijale koje ne sadrže ovakve čestice i ne predstavljaju opasnost po naše zdravlje.

Smanjenje troškova održavanja

Obično se pri izboru materijala za izgradnju i renoviranje odlučujemo za najjeftinije materijale da bismo uštedjeli. Takvi materijali su međutim manjeg kvaliteta i mala je vjerovatnoća da su ekološki. S obzirom da su lošeg kvaliteta, brzo će se istrošiti i zahtijevaće češće popravke, a imaće i kraći vijek trajanja. Ekološki materijali su gotovo uvijek dužeg vijeka trajanja i visočiju cijenu opravdavaju upravo tom činjenicom. 


05.02.2020. Gradnja


# ekološki materijali # energetska efikasnost # materijali # savjeti # zelena gradnja

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!