Ko mora imati energetski pasoš zgrade

Foto: Joel Filipe

Šta je energetski certifikat ili energetski pasoš

Energetski certifikat ili energetski pasoš nam daje informacije o količini energije koju troši određena zgrada i sadrži smjernice o tome kako bi se mogla smanjiti potrošnja energije i povećala energetska efikasnost. Svrha energetskog pasoša je da nam ukaže na energetske troškove koji će se javiti prilikom eksploatacije zgrade. Tako će zgrada pripadati jednom od energetskih nivoa (A, B, C, D, E, F, G) gdje A važi za najbolji, a G za najslabiji energetski nivo. Zgrada koja pripada energetskom nivou A će se smatrati visoko energetski efikasnom, dok će se zgrada koja pripada energetskom nivou efikasnosti G smatrati nisko efikasnom zgradom.

Šta su to energetski nivoi

Energetski nivoi zgrade se mogu uporediti sa energetskim oznakama koje možemo vidjeti na kućanskim uređajima i koji nam govore koliko električne energije određeni uređaj troši. Tako kada kupujemo frižider postoje frižideri sa oznakama A, A+, A++, itd. Primijetili smo, naravno, da su uređaji koji pripadaju većem energetskom nivou skuplji. Ovo je zbog toga što troše manje energetske energije pa ćemo početnu visočiju cijenu nadoknaditi manjim troškovima koji se javljaju pri korišćenju uređaja.

Ista se analogija može primijeniti na zgradu. Zgrade koje pripadaju visokom energetskom nivou (A) će imati visočiju cijenu u odnosu na zgrade koje pripadaju niskom energetskom nivou (G). Ova će se razlika naravno nadoknaditi kroz određeno vrijeme jer ćemo imati znatno manje troškova kod održavanja zgrade koja pripada visokom energetskom nivou. 

Zašto graditi energetski efikasne zgrade

Iza energetske klasifikacije zgrada leži potreba društva da smanji potrošnju energije jer se tako smanjuje štetan uticaj na životnu sredinu. Ukoliko bismo imali manju potrebu za električnom energijom ne bi bilo potreba za novim termoelektranamo koje ispuštaju štetne izduvne gasove ili novim hidroelektranama koje uništavaju prirodna staništa životinja i ljudske naseobine. Dodatno bi nam ovo omogućila da novac koji bi bio potreban za izgradnju termoelektrane ili hidroelektrane uložimo u neku drugu privrednu granu koja bi doprinijela boljitku zemlje.

Energetska certifikacije u Crnoj Gori

Zakonski okvir za sprovodjenje energetske certifikacije zgrada u Crnoj Gori je već uspostavljen ali se još nije počeo primjenjivati zbog nepostojanja nacionalnog inventara i energetskog softvera za proračun energetskih karakteristika. Formiranje potrebnih uslova i početak energetske certifikacije je moguće očekivati sredinom 2020. godine.

Prema zakonu, energetske pasoše zgrade će morati posjedovati svi investitori koji grade, rekonstruišu, prodaju ili izdaju zgradu. Energetske pasoše moraju imati i organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i javne službe. Vlasnici postojećih objekata koji služe za okupljanje većeg broja ljudi kao što su hoteli, pozorišta, bioskopi, sportske hale i tržni centri će takođe biti u obavezi pribavljanja energetskog pasoša. 


10.02.2020. Gradnja


# energetska efikasnost # energetski certifikat # energetski pasoš # savjeti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!