Da li je ovčja vuna izolacija budućnosti?

Izolacija je jedan od najboljih načina da se poveća energetska efikasnost kuće. Jedan od najprirodnijih i najodrživijih načina da izolujete kuću bi mogla biti ovčja vuna. Ovce hiljadama godina preživljavaju ekstremne, hladne i tople vremenske prilike, zahvaljujući njihovoj vuni. Kovrdžava priroda ovčje vune omogućava formiranje velikog broja malih vazdušnih šupljina, koji doprinose povećanju njene toplotne izolacije.


Toplotna provodljivost

Toplotna provodljivost predstavlja sposobnost materijala da sprovede toplotu sa jedne strane na drugu. Što je manja toplotna provodljivost, to materijal ima bolje izolacijske sposobnosti. Koeficijent toplotne provodljivosti ovčje vune je 0.035 – 0.04 W/mK. Radi poređenja, toplotna provodljivost staklene vune iznosi 0,032 – 0,045 W/mK, a kamene 0,035 – 0,04 W/mK. Vidimo da ovčja vuna, u najmanju ruku, ne zaostaje za mineralnim vunama kada je u pitanju termoizolacija.


Ovčja vuna prečišćava vazduh

Studije, rađene širom svijeta, su dokazale da ovčja vuna može da uništi štetne materije iz vazduha i na taj način omogući prijatnu klimu i benefit našem zdravlju. Ovu sposobnost duguje svojoj građi. Naime, ovčja vuna je građena od vlaknastog proteina keratina i molekula amino kisjelina. Molekuli amino kisjelina neutrališu zagađujuće materije kao što su formaldehidi.

Ovčja vuna reguliše vlažnost vazduha u prostoriji

Ovčja vuna može da apsorbuje vlagu, u količini do 33% svoje težine, a da joj se termoizolacione sposobnosti ne umanje. Ona ima sposobnost da upija vlagu iz okoline, kada je vlažnost veća od vlažnosti vune. Takodje ima sposobnost da otpušta vlagu, kada je vlažnost sredine manja od vlažnosti vune. Ova sposobnost regulacije vlažnosti u prostoru značajno doprinosi dobrim uslovima života.


Ovčja vuna pruža odličnu zvučnu izolaciju

Ovčja vuna pruža mnogo bolju zvučnu izolaciju od mineralne vune. Zbog ovoga je njena upotreba veoma rasprostranjena u školama i kancelarijama.

Ovčja vuna je nezapaljiva

Ovčja vuna ima prirodan otpor prema vatri, negoriv je materijal i ima spospobnost samogašenja. Pali se na temperaturi iznad 560 °C i ne otpušta štetne gasove prilikom spaljivanja.


26.01.2019. Gradnja


# izolacija # održivi razvoj # održivost # ovčja vuna # savjeti # termoizolacija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!