Zašto je čelik popularan u građevinarstvu

Fotografija: Karan Bhatia

Kada se čelik koristi u građevinarstvu, uglavnom se pretpostavlja da se koristi samo za industrijske zgrade i nebodere. Postoji niz razloga zašto sve više i više ljudi koristi čelik kao materijal u svojim građevinskim projektima. Najpopularniji razlozi su njegova izdržljivost, pristupačnost i održivost, ali to su samo neki od razloga zašto savremeni graditelji koriste čelik. Zbog svojih fizičko-mehaničkih osobina čelik se često koristi u mnogim fazama procesa gradnje.

Projekti su vremenski efikasniji

Ako se radovi vazani za obradu čelika izvode na gradilištu, to može značiti da projekat traje duže, u suprotnom, ako se na gradilište dopremaju pripremljeni elementi onda preostaje samo montaža i može se očekivati kratak rok izrade. Uz eliminaciju eventualnih grešaka koje se mogu javiti na gradilištu, upotreba prethodno pripremljenih čeličnih elemenata takođe obezbeđuje da se umanji vrijeme koja je potrebno za izradu konstrukcije.

Čelik može biti lakši od drveta

Nekima se ova tvrdnja može činiti neosnovana jer čelik ima značajno veću zapreminsku težinu od drveta, međutim kada se uzme u obzir odnos nosivosti i težine, može se desiti da su čelični nosači lakši od drvenih. Sa pravim izborom poprečnog presjeka nosača može se postići da čelični nosač ima manju težinu od ekvivalentnog nosača od lameliranog drveta.

Fotografija: Bernard Hermant

Ima potencijal za smanjenje otpada

Kako je čelik materijal koji se obično izrađuje u radionicama po tačno definisanim radioničkim crtežima, to omogućava svođenje otpada na minimum. Za obradu čelika se koriste precizne mašine i alati koji smanjuju vjerovatnoću pojave grešaka prilikom ugradnje. Naravno da prilikom ugradnje može doći do određenih grešaka koje traže popravke na licu mjesta ali kod čelika za to postoji veoma mala vjerovatnoća.


Cjenovno povoljniji

Veliki dio uštede stvorene koja se stvara kod konstrukcija od čelika često dolazi od smanjenja troškove radne snage. Međutim, to nije jedini razlog zašto je izgradnja sa čelikom povoljnija nego li izgradnja sa drugim građevinskim materijalima. Drugi razlog zašto je čelik poželjan kada je u pitanju izrada konstrukcije objekta je taj što se čelik može reciklirati. To znači da čak iako se određena količina čelika ne iskoristi, može se reciklirati za stvaranje drugih dijelova.

Blaži uticaj na životnu sredinu

Čelik ima blaži uticaj na sredinu nego li je to slučaj sa betonom. Preko 80 miliona tona čelika reciklira se svake godine, što ga čini jednim od najviše recikliranih materijala na svijetu. Cijela industrija čelika je bila kritikovana zbog velikih emisija CO2 prilikom proizvodnje čelika, ali to se drastično promjenilo posljednjih godina. Potrošnja energije i emisija ugljen-dioksida znatno su smanjeni u poređenju sa 60-im godinama, kao i emisija prašine.


26.03.2020. Gradnja


# čelične konstrukcije # čelik # željezo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!