Građevinska fizika (fizika zgrade)

Foto: Hohyeong Lee, Unsplash

Građevinska fizika ili fizika zgrade se može opisati kao primijenjena nauka koja se bavi problematikom prolaska topote, zvuka i vlage u građevinski objekat. Građevinska fizika nas oprema znanjem koje nam je potrebno da bismo projektovali i izgradili visoko kvalitetne, komforne, energetski efikasne ali i ekonomične zgrade.

Fizičke karakteristike zgrade ne zavise samo od tehnologije građenja već od materijala koji su primijenjeni prilikom izgradnje. Građevinska fizika je relativno mlada naučna disciplina koja se uglavnom može podijeliti na sljedeće oblasti:

- Termička zaštita u zimskom periodu

- Zaštita od toplote u ljetnjem periodu

- Zaštita od vlage

- Zaštita od atmosferskih padavina

- Akustika zgrade

Foto: Scott Webb Unsplash

Protivpožarna zaštita se, iako nije direktno povezana sa građevinskom fizikom, smatra njenim dijelom jer se ne može odvojiti od toplotne i zvučne izolacije. Osvjetljenje u smislu pravilnog korišćenje dnevne svjetlosti se takođe može smatrati oblašću koja je dio građevinske fizike.

Primjena principa građevinske fizike je bitna kod projektovanja i izvođenja novih objekata ali i kod renoviranja starih koje je potrebno optimizovati i prilagoditi novim standardima i tehničkim regulativama. Smanjenje potrošnje energije u zgradi je u poslednje vrijeme imperativ u mnogim zemljama pa se pribjegava boljoj izolaciji, efikasnijim sistemima grijanja i hlađenja i pametnoj orjentaciji zgrade. 


04.03.2020. Gradnja


# energetska efikasnost # građevinska fizika # materijali # savjeti # tehnologija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!