Razlika između zavarivanja i lemljenja

Zavarivanje i lemljenje su postupci koji se primjenjuju za ostvarivanje nerastavljivih veza između metalnih elemenata, kao i za popravljanje slomljenih djelova i ispunjavanje praznina u metalima. Iako ova dva postupka imaju istu primjenu oni se značajno razlikuju.


Da bi razumjeli razliku između zavarivanja i lemljenja važno je razlikovati pojmove osnovnog i dodatnog materijala. Osnovni materijal je metal od koga su sačinjeni predmeti koji se spajaju, odnosno koji se zavaruju ili leme. Dodatni materijal je metal koji se pri zavarivanju ili lemljenju topi između elemenata koji se spajaju.

Zone zavarenog spoja

Prilikom zavarivanja nastaje zavareni spoj koga čine osnovni materijal i šav. Šav je nastao očvršćavanjem tečnog rastopa mješavine osnovnog i dodatnog materijala (elektroda). Pri tome u zoni uticaja toplote između osnovnog materijala i šava dolazi do fizičkih, hemijskih i strukturalnih promjena usled dejstva toplote pri procesu zavarivanja.

Zalemljeni spojevi

Lemljenje je postupak spajanja metalnih predmeta pri kome se spoj ostvaruje samo topljenjem dodatnog materijala (žica od mesinga sa dodacima). To je moguće zahvaljujući znatno nižoj temperaturi topljenja dodatnog materijala u odnosu na osnovni materijal.


Suštinska razlika je da pri lemljenju spoj ne nastaje topljenjem osnovnog i dodatnog materijala, već topljenjem dodatnog materijala koji se razliva po osnovnom materijalu i prodire u ivične zazore. Pri zavarivanju dolazi do miješanja osnovnog i dodatnog materijala i dolazi do fizičkih, hemijskih i strukturalnih promjena usled dejstva toplote.


27.03.2020. Gradnja


# lemljenje # metali # savjeti # tehnologija # zavarivanje

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!