Kako dolazi do segregacije betona

Za projektanta i izvođača je najbitnije da ugrađeni beton nakon očvršćavanja ima karakteristike koje su predviđene projektom. Da bi se ovo postiglo pravilo je da se izvođač pridržava sastava betona koji je utvrđen projektom, prije početka izvođenja. Od kvaliteta ugrađenog betona u velikoj mjeri zavisi stabilnost i sigurnost izvedenog objekta. Tokom spravljanja i ugradnje betona se uvijek mogu javiti određeni problemi koji će možda dovesti do lošeg kvaliteta ugrađenog betona, a jedna od takvih pojava je i segregacija betona.

Segregacija betona je pojava izdvajanja krupnijih zrna iz betonske mješavine. Ovo se može desiti tokom prenosa betona, utovara i istovara, punjenja oplate, ugradjivanja betona itd. Ukoliko dodje do segregacije, takav beton ne treba upotrebljavati jer se nikad ne zna kakav će biti nakon očvršćavanja. Uzrok segregacije mogu biti loš granulometrijski sastav, nedostatak određene frakcije u mješavini agregata, nedovoljna količina cementa koja je potrebna za dobijanje ljepljive mase i upotreba veće količine vode u betonskoj mješavini. 

Posljedica segregacije je nepovezanost sastavnih djelova betonske mješavine, krupnijih i sitnijih frakcija, cementa i pijeska, maltera i krupnijih elemenata... Pored ovoga, prilikom potresa i kretanja betonske mase može doći do pojave izdvajanja vode na površini betona. Tada se, dok je beton u stanju mirovanja, može primijetiti izlučivanje cementnog mlijeka na površinu betona od kojeg se formira tanka skrama koja se ljušti i skida. 

Izdvajanje vode (segregacija vode) zavisi od vrste cementa ali je u neposrednoj zavisnosti od količine vode, količine cementa i plastičnosti maltera i betona. Usljed nedostatka cementa, nedostatka finih frakcija i veće količine vode, segregacija vode se veoma lako može pojaviti. Segregacija vode se može spriječiti dobrim sastavom betona i izradom homogene mješšavine.


18.05.2020. Gradnja


# beton # građevinarstvo # segregacija betona

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!