Šta je koeficijent toplotne provodljivosti

Foto: tec-science.com

Toplotna provodljivost je veoma značajna karakteristika građevinskih materijala jer ona određuje koliko je materijal dobar termički izolator. Ovo je posebno bitno za materijale od kojih se gradi spoljašnja obloga zgrade i njena fasada jer je za te materijale veoma bitno da imaju zadovoljavajuću termičku zaštitu.


Toplotnu provodljivost određuje koeficijent toplotne provodljivosti λ. Koeficijent toplotne provodljivosti predstavlja količinu toplote koju u jedinici vremena propušti neki sloj materijala jedinične debljine, upravno na njegovu površinu, ako je razlika temperature izmedju graničnih površina materijala 1°C. Što materijal ima manji koeficijent toplotne provodljivosti to je bolji termički izolator. 

Jedinica za koeficijent toplotne provodljivosti je (W/m°C), gdje je W=J/s. Ukupno propuštanje toplote je jednako Λ= λ/a (W/m2°C) gdje je a debljina uzorka. Recipročna vrijednost ukupnog propuštanja toplote 1/Λ se naziva otpor propuštanja toplote.


Ukoliko za primjer uzmemo jedan fasadni zid koji se nalazi u realnim uslovima, prilikom računanja njegovog otpora propuštanja toplote moraju se uzeti u obzir termički uslovi na unutrašnjoj „toploj“(i) i spoljašnjoj „hladnoj strani“(e). Kada se ovi parametri uzmu u obzir dobijamo koeficijent prolaska toplote (k) i njegovu recipročnu vrijednost koja se zove otpor prolaska toplote (R=1/k). Kada se računa ukupni otpor prolaska toplote za neki realni pregradni zid, onda se osim otpora propuštanja toplote materijala, trebaju uzeti u obzir i koeficijenti prelaza toplote. Ovo znači da se mora voditi računa o prelasku toplote iz unutrašnjosti na zid i prelasku toplote sa zida u spoljašnju sredinu.

R = 1/k = 1/αi + 1/ Λ + 1/ αe


Koeficijenti provodljivosti građevinskih materijala


MaterijalZapreminska masa (kg/m3)Koef. top. provodljivosti (λ)
Običan beton24002.0
Laki beton10000.35
Puna opeka18000.8
Šuplja opeka1300

0.55

Granit26703.5
Ploče od gipsa10000.5
Bukva i hrast8000.2
Jela i bor5000.14
Mineralna vuna 1000.04
Staklo25000.81
Keramičke ploče20001.0
Čelik786058
Aluminijum2800204
Bakar9000380
Olovo1150035
Cink710011027.05.2020. Gradnja


# koeficijent prolaska toplote # koeficijent toplotne provodljivosti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!