Savjeti za izbor gradjevinskog materijala

Osnova potreba ljudi su hrana, odjeća i skrovište. Hrana i odjeća su nešto što dobavljamo skoro svakodnevno i imamo mnogo znanja o njima, medjutim kuću gradimo uglavnom jedanput tokom svog života. Ovo je razlog zašto prosječan građanin ima malo znanja o građevinskim materijalima i često nema neke kriterijume po kojim bira materijale već se oslanja na savjete prodavca ili izvođača radova. Oslanjanje na savjete prodavaca ili izvođača može biti korisno ali je uvijek dobro napraviti kratko istraživanje jer njihovi savjeti nekad samo zadovoljavaju njihove interese. U nastavku ćemo dati par korisnih savjeta kojih bi se trebali pridržavati kada gradite sopstveni objekat.

Jasno definišite svoj budžet

Jadna od krucijalnih stvari prilikom građenja je postojanje jasno definisanog budžeta. Onda kada znamo cjelokupan budžet, možemo ga podijeliti na pojedinačne radove i tako znati koliko nam je novca opredijeljeno za određene pozicije. Kada imamo budžet za određenu poziciju, onda možemo pristupiti izboru materijala koje ćemo koristiti za tu poziciju. Uvijek postoji više klasa materijala, od jeftinijih, manje kvalitetnih do onih najskupljih, veoma kvalitetnih materijala. Želje su jedno, a mogućnosti su naša realnost pa u odnosu na mogućnosti i vršimo izbor materijala za gradnju. Ukoliko imamo minimalni budžet za gradnju kuće, naravno da ćemo se odlučiti za najjeftinije grupe materijala što će smanjiti sam kvalitet izvedenog objekta i budući komfor stanovanja. U ovom slučaju je naše istraživanje svedeno na minimim jer su nam ograničene mogućnosti i izbor je lakši. Ukoliko pak imamo nešto veći budžet, to proširuje naše polje interesovanja i shodno tome povećava obim posla koji je vezan za samo istraživanje i odlučivanje o tipu materijala. 

Koji brend izabrati

Kada imate definisan budžet i odlučili ste se koju klasu kvaliteta ćete odabrati, dolazite do momenta kada morate izabrati brend materijala. Mnogo je faktora koji utiču na izbor brenda materijala. Treba se truditi izabrati brend koji ima dužu istoriju poslovanja na našim prostorima jer u tom slučaju možete intervjuisati ljude koji su taj brend već koristili i saznati više stvari koje vas zanimaju. Nikad se ne treba ograničavati na samo jedan savjet, bilo da je on od prodavca, izvođača ili prijatelja. Uvijek treba doći do više informacija sa više različitih mjesta. Ono što je veoma važno je da određeni brend ima predstavnika u vašoj zemlji koji vam može pružiti tehničku podršku prilikom gradnje i pomoći vam ukoliko dođe do nekih komplikacija. Ovo je veoma bitno jer kvalitet samog materijala ne znači mnogo ukoliko se loše ugradi. Zbog ovoga je veoma bitno da imate tehničku podršku na licu mjesta koja će savjetovati vašeg izvođača kako da na najbolji mogući način izvede radove. Prilikom izbora brenda veliki uticaj bi trebala imati garancija na sam proizvod. Što je garancija veća, to bi proizvod trebao biti kvalitetniji. 

Preko kojeg distributera kupiti proizvod

Ovo je veoma bitno pitanje jer od distributera zavisi kakvu ćete uslugu imati i da li će vam materijal stizati na vrijeme. Prilikom izbora distributera, važno je birati distributera koji je što bliži vašoj lokaciji jer to smanjuje troškove prevoza i vrijeme potrebno za dopremanje materijala. Biranjem bližeg distributera takođe čuvate životnu sredinu jer se troši manje energije (goriva) za dopremanje materijala do gradilišta. Sam odnos distributera prema vama kao klijentu je veoma bitan. Uvijek se treba unaprijed raspitati da li možete vratiti višak robe koji nijeste ugradili, pod uslovom da nije oštećen. Kao i za građevinske proizvode, i o reputaciji distributera se treba raspitati, opet iz više rezličitih izbora.

S obzirom da se prilikom gradnje objekta koristi više od sto vrsta materijala, nemoguće je u jednom tekstu dati ultimativni vodič za njihov izbor. Umjesto toga, dali smo opšte smjernice koje se mogu primijeniti pri izboru pojedinačnih materijala. Unaprijed trebate da znate da posao izbora materijala uopšte nije lak i zahtijeva veoma mnogo koncentracije, rada i truda. Međutim, ukoliko gradite objekat koji ćete upravo vi koristiti u budućnosti, naravno da se uloženi trud isplati. 


15.06.2020. Gradnja


# građevinski materijal # savjeti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!