Geoćelije za ojačanje slabo nosivog tla

Foto: geosynthetics.net.au

Geoćelije (Geocells) predstavljaju trodimenzionalni, fleksibilni sistem napravljen od polietilenskih traka koje povećavaju nosivosti tlu. Pvi put je sistem geoćelija predstavljen početkom osamdesetih godina,a danas se sve češće primjenjuje kod tla slabe nosivosti. Ovaj način povećanja nosivosti tla predstavlja tehniku koja je ekonomična, efektna i dugotrajna. Princip utezanja tla saćastim struktrama radi povećanja nosivosti je sličan principu utezanja betona sa uzengijom, takođe radi povećanja nosivosti. Ovakav način utezanja tla sprječava bočno rasipanje tla, a takođe mu povećava čvrstoću i krutost.


Kao i veliki broj svih inovacija u građevinarstvu, pronalazak geoćelija se desio u vojnoj industriji. Inženjeri američke vojske su 1975. godine razrađivali strategiju pravljenja pristupnih puteva na slabo nosivom tlu. Oni su ispitivali dvije varijante, tradicionalan nasip od lomljenog kamena i nasip od pijeska utegnutog sa ćelijastom strukturom. Njihova istraživanja su pokazala da je nasip utegnut sa ćelijastom strukturom pokazao veću nosivost i čvrstoću. Nakon ovih istraživanja vojske slijedila je i komercijalna upotreba geoćelija za izradu puteva, potpornih zidova, željezničkih pruga, utvrda, kanala itd. 

Foto: geogridfabric.com

Kod projektovanja i izgradnje bilo kojeg građevinskog objekta trebaju se poštovati dva principa. Prvi princip je obezbjeđenje sigurnosti objekta, a drugi je obezbjeđenje sigurnosti na što ekonomičniji način. Kad god objekat gradimo na lošem tlu to uvijek stvara dodatne izazove i troškove. U ovim slučajevima se geoćelije nameću kao efikasno i ekonomično rješenje za povećanje nosivosti tla kroz prihvatanje bočnih sila svojim membranama i povećanje kohezije tla. Na stepen povećanja nosivosti tla utiče oblik i veličina ćelija. 

Foto: www.geocellstechnology.com

Tlo ojačano geoćelijama se ponaša kao polukruta ploča što doprinosi boljoj distribuciji opterećenja kojim je tlo izloženo. Ovo kod puteva znači da postoji manja vjerovatnoća da se na određenim mjestima jave ulijeganja i propadanja, što smanjuje troškove održavanja. Kada se koriste geoćelije, moguće je kao nasip koristiti tlo slabijih mehaničkih karakteristika što smanjuje troškove izgradnje. Takodje je za nasip potrebno manje materijala jer sistem geoćelija ima bolje mehanizme disipacije opterećenja kojima je izložen i sa manjom debljinom nasipa se može postići zadovoljavajuća nosivost.


Može se zaključiti da metod ojačanja tla sistemom geoćelija ima veoma široku primjenu i pruža ekonomičan i brz način povećanja nosivosti tla. Sa daljim ispitivanjem i upoređivanjem ove metode sa ostalim metodama, dolaziće se možda i do novih, do sada neotkrivenih mogućnosti upotrebe. 

Foto: innovex.ca


06.07.2020. Gradnja


# geoćelije # ojačanje tla # tlo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!