Kako provjeriti kvalitet cementa na gradilištu

Foto: materialsheffield.wordpress.com

Cement je materijal bez kojeg se današnje građevinarstvo gotovo ne može zamisliti. Najčešće se koristi za spravljanje betona i maltera, a u odnosu na druge vezivne materijale se izdvaja velikom čvrstoćom koju dobija nakon miješanja sa vodom i postepenog očvršćavanja. Za kvalitetan beton i malter od velike je važnosti kvalitet samog cementa. Loš kvalitet cementnog praha će dovesti do lošeg kvaliteta finalnog proizvoda, bio to beton ili malter. Cement se proizvodi u fabrikama i nakon toga se transportuje do mjesta spravljanja betona ili maltera. Od izuzetne je važnosti da se cement skladišti i transportuje po propisima kako ne bi došao u dodir sa vlagom koja pokreće proces vezivanja cementnog praha i nakon ovoga cement više nema iste karakteristike.

U nastavku opisujemo metode kojima možete provjeriti kvalitet cementa na gradilištu. 

Provjera datuma proizvodnje

Jedna od prvih stvari koje treba provjeriti je datum proizvodnje cementa koji se nalazi na vreći. Skoro napravljen cement će imati zadovoljavajuće karakteristike, a vrijeme svakako utiče na njegov kvalitet i efektivnost.

Provjeriti prisustvo grmuljica

Da biste napravili ovu provjeru morate otvoriti vreću sa cementom i provjeriti da li ima grmuljica. Prisustvo grmuljica nam govori da je cement došao u dodir sa vlagom i da je kvalitet cementa, a kasnije i čvrstoća finalnog proizvoda kompromitovana. 

Foto: pmrpressrelease.com/

Test plutanja

Prekomjerna količina prašine u cementu smanjuje njegovu čvrstoću i kvalitet. Da bismo provjerili kvalitet cementa treba nam posuda sa vodom u koju sipamo šaku cementa. Ukoliko cement par minuta pluta, a onda potone, to znači da imamo cement dobrog kvaliteta. Momentalno potanjanje cementa znači da ima nečistoća i da nije dobrog kvaliteta.

Temperatura cementa

Temperatura unutar vreće cementa je uvijek niža od spoljašnje temeperature. Ukoliko ubacite ruku u vreću sa cementom i osjetite nižu temperaturu od spoljašnje, najvjerovatnije ste dobili dobar kvalitet cementa.

Miris cementa

Ukoliko cementa miriše na zemlju onda znači da ima prekomjernu količinu gline u sebi i da može imati slabije karakteristike. 

Od velike je važnosti provjeriti kvalitet cementa koji se ugrađuje da bi se postigao traženi kvalitet. Ovi testovi su korisni ali svakako nisu nešto što vam sa sigurnošću može potvrditi kvalitet cementa. Na gradilištima se kvalitet cementa tj. betona provjerava testiranjem uzoraka u kvalifikovanim laboratorijama da bi se utvrdila postignuta čvrstoća uzorka. Svakako je dobro imati u vidu ove alternativne, brze i jednostavne testove. 


15.07.2020. Gradnja


# beton # cement # malter

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!